Eettisen kaupan puolesta ry

Eetti on kehittänyt ilmaiset oppimateriaalit maailmankaupan oikeudenmukaisuuden kysymyksistä. Tältä sivulta löytyy esityksiä, tehtäviä ja oppaita vaatteiden, puuvillan, elektroniikan ja ruoan tuotannosta sekä medialukutaidosta, mainonnasta ja vastamainoksista. Materiaalien ytimessä ovat vastuullinen kuluttaminen, kriittisen ajattelun taidot ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavat.

Työpajoissa opitaan toiminnallisesti ja visuaalisesti mm. keskustelun, arvojanojen, valokuvien, karttojen, roolihahmojen ja videoiden avulla. Opettajat ja kasvattajat voivat ladata ja soveltaa oppimateriaalit alakouluun, yläkouluun, toisen asteen oppilaitoksille ja korkeakouluille.

Painettuja oppaita ja elokuvia voi tilata toimistolta. Vuonna 2020 toteutetaan myös vastamainostyöpajoja.

 

EN: Some of Eetti’s teaching materials about cotton, clothes, food, media literacy and subvertisements are available in English.
SVE: En del av Eetti’s material om världshandeln och kläder finns också på svenska.

Haku