Eettisen kaupan puolesta ry

Oppimateriaalit

Eetti on kehittänyt oppitunnille sopivia tehtäviä maailmankaupan oikeudenmukaisuuden kysymyksistä. Oppimateriaalien teemoina ovat globaali puuvillan, vaatteiden, elektroniikan ja ruoan tuotanto sekä medialukutaito, mainonta ja vastamainokset. Jokaisen teeman ytimessä ovat vastuullinen kuluttaminen, kriittisen ajattelun taidot ja vaikuttamisen tavat.

Materiaaleja voi soveltaa alakouluille, yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille. Opettajat ja kasvattajat voivat ladata ja soveltaa valmiita esityksiä ja tehtäviä opetukseen. Työpajoissa opitaan toiminnallisesti ja visuaalisesti mm. keskustelun, arvojanojen, valokuvien, karttojen, roolihahmojen ja videoiden avulla.

Eetin ilmaiset materiaalit ja oppaat löytyvät helposti kotisivuilta. Painettuja oppaita ja elokuvia voi tilata toimistolta. Vuonna 2019 tuotamme opetus- ja kulttuuriministeriön tuella uutta oppimateriaalia, jossa tarkastellaan kestävää kehitystä, kuluttamista ja vastamainoksia globaalissa elektroniikkatuotannossa. Työpajoja järjestetään syksyllä, mutta valitettavasti vierailutoiveista pystytään toteuttamaan vain murto-osa ja työpajat painottuvat Etelä-Suomeen yläkouluun ja toiselle asteelle.

Some of Eetti’s teaching materials about cotton, food, media literacy and subvertisements are available also in English.

Haku