Kiina hyökkää uiguurien pakkotyön tuominneita vaatebrändejä vastaan

Kiina hyökkää uiguurien pakkotyön tuominneita vaatebrändejä vastaan

26.03.2021

H&M, Nike ja puuvillajärjestelmä BCI sekä siihen sitoutuneet yritykset ovat joutuneet voimallisen hyökkäyksen kohteeksi Kiinassa, koska ne ovat sanoutuneet julkisesti irti uiguurien pakkotyöstä Xinjiangin alueella.

Sekä Kiinan valtiollinen media että sitä tukevat sosiaalisen median käyttäjät ovat hyökänneet yrityksiä vastaan ja pitäneet yritysten kannanottoja Kiinan mustamaalaamisena. H&M:n tuotteet on myös poistettu kiinalaisista verkkokaupoista

Hyökkäyksen kohteena olevien brändien lista kasvaa jatkuvasti. Se keskittyy etenkin BCI:n jäsenyrityksiin, sillä BCI ilmoitti aiemmin ettei se enää sertifioi Xianjining puuvillaa. Nyt tiedote on poistettu BCI:n verkkosivuilta

Osa yrityksistä on taipunut painostuksen alla. Vaikuttaa siltä, että esimerkiksi Zaran omistava Inditex on poistanut verkkosivuiltaan aiemmat tiedotteensa, joiden mukaan niillä on nollatoleranssi pakkotyötä vastaan. Muji ja Asics ovat puolestaan kertoneet julkisesti jatkavansa Xianjiangin puuvillan käyttöä. Päivittyvä lista yrityksistä löytyy täältä.

Valtaosa suurista vaateyrityksistä ei ole ihmisoikeusjärjestöjen kampanjoinnista huolimatta tuominnut uiguurien pakkotyötä julkisesti, eikä sitoutunut vaatimuksiin poistaa Xinjiangin puuvilla tuotantoketjuistaan. Hyökkäys kohdistuukin nyt niihin yrityksiin, jotka ovat tiedottaneet huolellisuusvelvoitteensa mukaisista toimista. 

Kansainvälinen yhteisö on etsinyt keinoja puuttua uiguurien kohteluun Kiinassa. Alkuviikosta Iso-Britannia, Kanada ja Euroopan unioni asettivat pakotteita kiinalaisille virkahenkilöille. Yhdysvallat on asettanut vastaavia pakotteita jo aiemmin. Kiina reagoi vastapakotteilla, ja vaikuttaa nyt ottaneen kohteekseen myös ulkomaalaiset vaateyritykset. 

Yritysten seisottava arvojensa takana paineen alla

Yritysten toimintaa ohjaavat YK:n ohjaavat periaatteet ja OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille. Sen lisäksi niiden tulee noudattaa lainsäädäntöä omissa maissaan sekä omia eettisiä ohjeistuksiaan, joissa ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja pakkotyön kielto on keskeisessä osassa. 

Valtioiden vastuulla on varmistaa että ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Siksi EU:n, Yhdysvaltojen, Iso-Britannian ja Japanin tulee jatkaa toimia uiguurien suojelemiseksi.

Yritysten ja valtioiden tulee noudattaa ja puolustaa yhdessä sovittuja sääntöjä eikä taipua Kiinan pyrkimyksiin horjuttaa sääntöperäistä järjestelmää.

Kieltäytymällä hyväksymästä pakkotyötä yritykset toimivat vastuullisesti. Niiden tulee olla valmiita seisomaan sanojensa takana myös kovan paineen alla ja puolustaa perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia taloudellisten voittojen tavoittelun sijaan. 

Pakkotyö on yksiselitteisesti lainvastaista useimmissa maissa, vastoin kansainvälisiä sopimuksia ja yritysten omia sääntöjä. Verkossa tapahtuva maalittaminen tai taloudellinen painostus eivät saa johtaa niistä perääntymiseen.

Eetti ja lähes 300 muuta ihmisoikeus- ja työoikeusjärjestöä vaativat, että yritysten tulee julkisesti sitoutua End Uyghur Forced Labour -kampanjaan ja lopettaa hankinnat uiguurialueelta sekä katkaista 12 kuukauden sisällä suhteet toimittajiin, joilla tiedetään olevan yhteyksiä pakkotyöhön, puuvillan tuotannosta vaatteiden ompeluun.

Eetin suositukset yrityksille:

  • Brändien ja jälleenmyyjien tulee lopettaa puuvillan, langan, kankaiden ja vaatteiden hankinnan Xianjiangin alueelta. 
  • Yritysten tulee katkaista yhteydet sellaisiin alihankkijoihin, joilla on yhteyksiä pakkotyöhön. Sellaisia ovat yritykset, jotka toimivat uiguurialueella ja jotka saavat Kiinan valtiolta rahallista tukea ja/tai työvoimaa. 
  • Yritysten tulee edellyttää, että niiden Xianjiangin ulkopuolella toimivat alihankkijat eivät käytä Kiinan valtion pakkotyöohjelman kautta saatavaa työvoimaa.