Järjestöiltä suosituksia solidaarisuustalouden edistämiseen

Järjestöiltä suosituksia solidaarisuustalouden edistämiseen

23.01.2018

Eettisen kaupan puolesta ry ja 25 muuta eurooppalaista kansalaisjärjestöä vetosivat europarlamentaarikkoihin solidaarisuustalouden aseman edistämisen puolesta Brysselissä.

Järjestöjen suosituksiin kuuluu julkisen tuen ohjaaminen solidaarisuustalouden edistämiseen sekä yksityiselle sektorille tarkoitettujen tukien rajaaminen yrityksille, jotka noudattavat YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia ohjaavia periaatteita.

– Solidaarisuustalous on merkittävä ja yhä kasvava ilmiö, jonka virallinen asema on heikko. Solidaarisuustaloutta edistämällä voimme saavuttaa osallistavamman ja oikeudenmukaisemman Euroopan unionin. Markkinataloudelle ei aktiivisesti etsitä vaihtoehtoja, vaikka monet ihmisoikeuksiin ja ympäristöön liittyvät ongelmat ovat nykyisen kasvuhakuisen talousjärjestelmän aiheuttamia, kuvailee järjestöjen yhteistä hanketta Suomessa koordinoinut vaikuttamistyön koordinaattori Maija Lumme.

– Talouden kasvun nähdään synnyttävän työpaikkoja ja tuottavan ihmisille hyvinvointia, vaikka sama talouskasvu on hylännyt suuren osan ihmisistä. Haluamme saada aikaan systeemisen muutoksen ja tulevaisuuden, jossa työ on kestävää, itseorganisoituvaa, luovaa ja hauskaa. Pelkästään yritysvastuulainsäädäntöä kehittämällä ei poisteta markkinatalouden ongelmia, toteaa Jason Nardi eurooppalaisesta solidaarisuustalousverkosto RIPESS:istä.

Samalla tarvitaan toimia yritysvastuun ja reilumman kauppapolitiikan edistämiseksi. Suositukset luovutettiin Euroopan parlamentissa 23. tammikuuta järjestetyssä tilaisuudessa mm. europarlamentaarikko Sirpa Pietikäiselle. Pietikäinen nosti puheenvuorossaan esille kauppasopimukset, joissa ympäristö- ja ihmisoikeusnäkökulma pitäisi ottaa vahvemmin esille.

– Vaikutukset ympäristöön ja ihmisiin pitää ottaa huomioon alusta asti, ei vahinkojen korjaamisvaiheessa, Pietikäinen painottaa.

Vaikka Euroopan komission tukema SUSY-hanke päättyy tammikuun lopussa, solidaarisuustalousverkosto Suomessa ja kansainvälisesti jatkaa moniäänistä keskustelua talouden tulevaisuudesta. Suomen verkosto on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille ja sen nettisivuilla tiedotetaan pian lisää muun muassa Suomen sosiaalifoorumissa 21.-22.4.2018 järjestettävästä tapaamisesta.

SUSY-hankkeen partnerit Brysselissä 23. tammikuuta 2018.

Solidaarisuustalous tarvitsee aktiivisia kansalaisia (1.6.2017) 
Solidaarisuustalous on kasvava ilmiö (22.5.2017)
Oma Maa paras solidaarisuustalouden käytäntö (15.12.2015)

Lisätietoja:

Eettisen kaupan puolesta ry
Vaikuttamistyön koordinaattori
Maija Lumme
maija.lumme(at)eetti.fi
+358 440250412