EU-komissiolta unohtui ihmisoikeudet. Ei hyvä!

EU-komissiolta unohtui ihmisoikeudet. Ei hyvä!

20.12.2019

EU-komissio julkaisi viime viikolla EU Green Dealin eli vihreän kehityksen ohjelman, ja siitä pääsi unohtumaan globaalit ihmisoikeudet. Talouskasvu kyllä muistettiin.

Ohjelman tavoitteena on tehdä Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. Kiertotaloutta painottavan kasvustrategian visiona on reilu ja vauras EU, jossa talous on modernia, resurssitehokasta ja kilpailukykyistä. 

Kerrassaan upeita tavoitteita! 

Eetillä arvostamme myös, että esimerkiksi tekstiiliteollisuuden ilmastopäästöihin tahdotaan puuttua muun muassa kiertotalouden keinoin. 

Nice!

Olemme ulkoistaneet päästöjämme Euroopan ulkopuolelle

Komission ohjelmassa on tajuttu olennainen piirre Euroopan ilmastopäästöistä: käyttämämme tuotteet valmistetaan usein Euroopan ulkopuolella, ja niiden valmistuksessa syntyneet päästöt lasketaan tuotantomaan päästöiksi. 

Olemme siis ulkoistaneet näiden tuotteiden päästöt muihin maihin. 

Tähän ohjelma tarjoaa ratkaisuksi hiilitulleja tuotteille, joiden ilmastopäästöt ovat korkeita. Tämä tarkoittaisi, että ympäristöystävällisillä tuotteilla olisi kilpailuetu esimerkiksi hiilivoimalla tuotettuihin tuotteisiin nähden. 

Hiilitullit ohjaisivat teollisuutta ympäristöystävällisempään suuntaan myös Euroopan ulkopuolella.

Nice!

Jotain puuttuu: ihmisoikeudet

Tätä samaa logiikkaa ei ohjelmassa ole valitettavasti osattu yhdistää ihmisoikeuksiin.

Ohjelmassa sanotaan, että Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin pitää ohjata työtä. Toisin sanottuna ihmisoikeuksien toteutuminen turvataan… Euroopan sisällä.

Oikeudenmukainen siirtymä mainitaan lukuisia kertoja, mutta sillä viitataan eurooppalaisten hyvinvointiin, Euroopan talouteen ja jäsenmaihin, jotka tarvitsevat tukea fossiilisista pois siirtymiseen. Kansainväliset ihmisoikeudet loistavat ohjelmassa poissaolollaan. 

Not nice!

Saatat miettiä tässä kohtaa, miksi kansainväliset ihmisoikeudet pitäisi kuulua Euroopan sisäiseen ympäristöohjelmaan.

Vastaus on, että ihmisoikeusloukkaukset ulkoistetaan käyttämissämme tuotteissa Euroopan ulkopuolisten maiden harteille samalla tavalla kuin tuotteiden ilmastopäästöt.

Jos ohjelmassa pidetään huolta Euroopan sisäisistä ja ulkoisista päästöistä sekä sisäisistä ihmisoikeuksista, olisi silloin loogista pitää huolta myös ulkoisista ihmisoikeuksista.

Ratkaisu on EU:n yritysvastuulaki

Meidän on pidettävä huoli, että eurooppalaisten käyttämien tuotteiden hiilijalanjälki ja ihmisoikeusriskit ovat pienet myös silloin kun ne on tuotettu Euroopan ulkopuolella. 

Edellytys oikeudenmukaiselle siirtymälle on EU-tasoinen yritysvastuulainsäädäntö, joka velvoittaa yritykset kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Tämä ei voi olla yrityksille yhtään sen enempää vapaaehtoista, kuin mittavat päästövähennykset. 

Yritysvastuulainsäädäntö edellyttäisi yrityksiä arvioimaan toimintansa haitallisia vaikutuksia sekä minimoimaan niitä koko tuotantoketjussaan. 

Ihmisoikeuksien kunnioittamisen täytyy sisältyä Euroopan visioon kestävästä tulevaisuudesta.

Nice!