Eco Rating -luokitus haiskahtaa viherpesulta

Eco Rating -luokitus haiskahtaa viherpesulta

03.11.2021

Eurooppalaisten operaattorien kehittämä Eco Rating lupaa yhtenäistä, johdonmukaista ja läpinäkyvää tietoa älypuhelimien ympäristövaikutuksista. Nämä lupaukset jäävät tyhjiksi.

Telia ja viisi muuta suurta eurooppalaista teleoperaattoria julkaisivat kesällä älypuhelimien ympäristövaikutuksia vertailevan Eco Rating -luokituksen. 

Luokituksesta uutisoitiin ylistävään sävyyn muun muassa Helsingin sanomissa sekä Ilta-Sanomissa, ja Telia käyttää luokitusta paljon mainoksissaan. Laitteita vertaillaan viidessä eri kategoriassa: korjattavuus, kestävyys, kierrätettävyys, resurssitehokkuus ja ympäristöystävällisyys.  

Eco Rating -järjestelmän mukaan puhelimien ympäristövaikutukset ovat hyvällä mallilla. 

Telian verkkokaupassa on myynnissä 33 luokituksen saanutta älypuhelinta, joita yhdistävät hyvät tulokset. Parhaat pisteet, yli 80/100, saavat viisi Samsungin puhelinta, eli tason “erinomainen”. Valtaosa arvioiduista puhelimista saa 70-80 pistettä, eli luokituksen “hyvä”. 

Onko uusien puhelimien ympäristökuormitus siis luultua pienempi ja kuluttaja voi shoppailla kevein mielin? Valitettavasti asia ei ole ihan niin yksinkertainen. 

Kriteerit hämärän peitossa

Telian mukaan “Luokitus arvioi matkapuhelimen ympäristövaikutuksia sen koko elinkaaren ajalta, aina tuotannosta kuljetukseen ja käytöstä laitteen hävittämiseen.” 

Luokituksen kerrotaan perustuvan 13 ympäristö- ja kuuteen kiertotalouskriteeriin. Näitä kriteerejä ei kuitenkaan sivuilta löydy. 

Eetti kysyi Telialta, millä kriteereillä puhelimien kestävyyttä arvioidaan. Telialta vahvistettiin että kriteerit eivät ole julkisia sekä kannustettiin kysymään asiasta Eco Rating -organisaatiolta. Eco Rating ei vastannut Eetin useisiin yhteydenottoihin.

Yksi älypuhelimien ympäristövaikutusten keskeinen tekijä on korjattavuus. Eetin tuoreessa elektroniikan korjattavuutta käsittelevässä selvityksessä kerromme, miten korjattavuuden arvioimiseksi on kehitetty mittareita, kuten iFixit, joka purkaa ja kokeilee älypuhelimien korjaamista käytännössä, sekä Ranskan tänä vuonna käyttöön ottama lakisääteinen korjattavuusindeksi. 

Myös Eco Rating sanoo mittaavansa puhelimien korjattavuutta, mutta toisin kun IFixit ja Ranskan malli, Eco Rating ei kerro millä perusteilla se puhelimensa pisteyttää.

Läpinäkyvyyden puutteessa viherpesun katku

Jotta Eco Rating tarjoaisi lupaustensa mukaan läpinäkyvää tietoa ostopäätösten tueksi, tulisi sen lisätä arvioinnissa käytetty mittaristo ja yritysten ilmoittamat tiedot verkkosivuilleen.

Eco Rating arvioi jokaisen puhelimen tuotekohtaisesti. Tämä häivyttää puhelinmerkkien kokonaisvaikutusta. 

Telian kaupassa parhaat Eco Rating -pisteet keränneet Samsungit vaikuttavat olevan peruspuhelimia, jotka eivät erotu erityisesti ympäristöystävällisyydellään. 

Samsung esimerkiksi raportoi viime vuonna kokonaispäästöjensä kasvaneen, ja se on jäämässä pahasti jälkeen itse asettamistaan ilmastotavoitteista. 

Eco rating -järjestelmässä monet kohdat haiskahtavat viherpesulle: puhelimien epäilyttävän korkeat pisteet, järjestelmää ylläpitävät puhelinoperaattorit, joilla on kaupallinen intressi saada mahdollisimman paljon puhelimia myytyä sekä arviointikriteerien läpinäkymättömyys. 

Yritysten omat arvioinnit eivät riitä

Yritysten oman luokituksen sijaan paras keino varmistaa, että älypuhelimet ovat energiatehokkaita, kestäviä sekä helppoja korjata, on säätää lailla ekosuunnittelun vaatimuksista ja kuluttajalle tarjottavasta informaatiosta.

Eetti kannattaa, että EU komissio esittää yksityiskohtaista ja kunnianhimoista ekosuunnitteludirektiiviä, jolla varmistetaan Euroopan markkinoilla myytävien laitteiden minimivaatimukset, sekä energiamerkintää ja korjattavuusindeksiä kuluttajien avuksi.

Eco Ratingin takana olevat yritykset ajavat oman kriteeristönsä ottamista käyttöön EU:ssa, ja tätä järjestöt ovat kritisoineet muun muassa järjestelmän yritysvetoisuudesta. 

Jotta päästään haluttuun lopputulokseen – eli älylaitteiden ympäristökuormituksen vähenemiseen – ei voida nojautua liiketoimintamalliin, joka perustuu siihen, että laitteita vaihdetaan jatkuvasti uusiin. Vaikka uuden laitteen kyljessä olisikin yritysten itse kehittämä vihreä leima.

Eetti haastaa Telian käyttämään vaikutusvaltaansa Eco Rating -järjestelmän jäsenenä ja julkaisemaan arviointikriteerit.

 

Tuettu Suomen kehitysyhteistyövaroin