Vapaakauppaneuvotteluiden kova hinta

06.03.2015

Matti Virtanen kirjoitti Talouselämä-lehdessä (8/2015) varsin tasapainoisesti ja molempia kantoja käsitellen TTIP:stä. Kommenttina kolumniin mainittakoon: syy miksi
kansalaiset ja järjestöt ovat kiinnostuneita sopimuksesta, jota ei vielä ole,
on toki se, että pitää vaikuttaa vielä kun voi vaikuttaa. Eli ennen kun sopimus
tulee voimaan.

Eettisen kaupan puolesta edistää kehitysmaiden ihmisten asemaa kansainvälisessä
kaupassa, ja varsin pitkään oli mahdollista kuvitella, että TTIP ei juuri koske
kehitysmaita. Tätä ylellisyyttä ei nyt enää ole.

Useat vuodot TTIP-sopimuksesta ovat osoittaneet, että sopimukseen kaavaillut
osat, kuten mainittu investointisuoja ja sääntely-yhteistyö, jossa yrityksille
voidaan varata oikeus estää demokraattisia päätöksiä myös sopimuksen
voimaantulon jälkeen, eivät ole ongelmallisia vain demokratian kannalta. Ne
tulevat vaarantamaan myös mahdollisuuksia puolustaa kehitysmaiden ihmisten
asiaa.

Samalla on jo pitkään kauppaneuvotteluja seuranneena todettava, että TTIP-
neuvotteluihin voi soveltaa aivan niitä samoja kritiikkejä, jotka ovat
vaivanneet viime vuosikymmeninä kauppasopimuksia kehitysmaiden kanssa.
Neuvottelut pidetään (vaikka toisin väitetään) piilossa demokraattiselta
prosessilta ja niiltä ihmisiltä, joita sopimusten väitetään hyödyttävän;
sopimus purkaa juuri sitä sääntelyä, joka suojaa yhteiskuntien heikompia ja
ympäristöä; ja suuria monikansallisia yrityksiä tunnutaan kuuntelevan enemmän
kuin kansalaisia. Edes 1,5 miljoonan ihmisen mielipide TTIP-sopimusta vastaan
ei tunnu painavan missään – ja jos se ei paina, niin montako miljoonaa
päätöksentekijät sitten tarvitsevat?

Eettisen kaupan puolesta ei esimerkiksi vastusta kauppaa sinänsä. Emme
kuitenkaan kannata kauppaa millä hinnalla hyvänsä. Ja kun jopa komission
tilaaman oman selvityksen vaikutusarvioinnissa TTIP:n hyödyt ovat olleet hyvin
pieniä, kriittisistä arvioista puhumattakaan, tuntuu hyvin kummalliselta miten
halvaksi menetetty demokratia arvotetaan. Talouskasvun ja kaupan synnyttäminen
muilla keinoin on kuitenkin paljon helpompaa kuin kerran markkinoille
luovutetun demokratian palauttaminen takaisin kansalaisille.

Antti Kylänpää
puheenjohtaja
Eettisen kaupan puolesta ry

Kirjoitus on julkaistu alun perin Talouselämä-lehden Tebatti-osiossa 6.3.2015