Solidaarisuustalous avaa näköaloja parempaan talouteen

15.06.2015

Poliitikot ja julkisuudessa paistettelevat ekonomistit ovat väärässä. Taloutemme suurimmat ongelmat eivät ole kasvava valtion velka, heikentynyt kilpailukyky, ei edes “yhteiskuntasopimuksen” puute.

Todelliset ongelmat ovat toisaalla.

Todellisia ongelmia ovat esimerkiksi kasvava köyhyys, lisääntyvä taloudellinen epätasa-arvo, luonnonvarojen ylikulutus ja biodiversiteetin heikkeneminen.

Rahaa valtionvelan maksamiseen saadaan tarvittaessa viime kädessä painokoneesta, mutta keskuspankki ei voi luoda meille toista maapalloa tai tuoda tasa-arvoista ja demokraattista työelämää.

Solidaarisuustalous mahdollisuutena

Nykyisten talouden käytäntöjen, mallinnusten ja rakenteiden osoittautuessa toimimattomiksi ja haitallisiksi tarvitaan uudenlaisia kokeiluja ja visioita. Miltä näyttäisi talous, joka kunnioittaa sekä ihmisten vapauksia, ekologisia reunaehtoja, että täyttäisi ihmisyhteisöjen taloudelliset tarpeet?

Suurta, kaikkialle sopivaa ratkaisua ei ole, joten tarvitaan laaja kirjo erilaisia muutoksia: käytännön kokeiluja, ruohonjuuritason taloudellista toimintaa, akateemista pohdintaa ja keskustelua.

Tarvitaan solidaarisuustaloutta.

Solidaarisuustalous on käsite, joka yhdistää mitä erilaisempia talouden toimintoja yhden kattokäsitteen alle. Solidaarisuustalouden arvoina pidetään esimerkiksi ekologista kestävyyttä, moninaisuutta, autonomiaa, tasavertaisuutta ja laadukasta työtä. Käytännössä solidaarisuus voi tarkoittaa niin aikapankkeja, osuustoimintaa kuin avoimen lähdekoodin ohjelmiston kehittämistä.

Toisaalta solidaarisuustalouden edistäminen voi myös tarkoittaa paremman talousjärjestelmän rakenteiden hahmottelua. Nykyisten ongelmien vakavuuden edessä yksin aikapankkien tai osuuskuntien tukeminen ei riitä; tarvitaan laaja-alaista visiota paremmista talouden rakenteista. Teoreettinen pohdinta ei toisaalta myöskään yksin riitä: tarvitaan myös käytännön kokeiluja ja konkretiaa.

Jokainen voi etsiä itselleen sopivan keinon edistää parempaa taloutta.

Välineitä yhteiseen toimintaan

Talouden vakavien ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä, joka ulottuu kansallisvaltioiden rajojen yli. Eetti ry on esimerkillisesti edistämässä tätä työtä muun muassa solidaarisuustaloushankkeellaan ja loppuvuodesta ilmestyvällä solidaarisuustalouden selvityksellä.

Syvenevien talous- ja ympäristökriisien maailmassa tarvitaan toimivia käytäntöjä ja yhteistyötä järjestöjen, kansalaisyhteiskunnan ja muiden aktiivien kesken. Meitä kaikkia tarvitaan paremman talouden rakentamisessa.

Ettei tarvittaisi sitä toista maapalloa.

Aki Tetri

Kirjoittaja toimii osallisuustalouden asiantuntijajärjestö Parecon Finlandissa