Riikka Leppänen: “Jokainen ihminen voi olla vaikuttaja”

Riikka Leppänen: “Jokainen ihminen voi olla vaikuttaja”

12.03.2015

Usein
kuulee sanottavan, ettei yksittäisten ihmisten teoilla tai tekemättä
jättämisillä ole merkitystä. Ajattelemme, että pitäisi olla vähintään
tasavallan presidentti tai Cheek, jotta joku kuuntelisi ja jotain
oikeasti voisi tapahtuakin. Rahasta, asemasta tai suuresta
Instagram-seuraajien määrästä ei ole tietysti haittaakaan, mutta ihan
jokainen meistä voi saada aikaan isoja asioita, kunhan vain intoa ja
uskallusta riittää. Sen tietää myös Riikka Leppänen, vastuullisen
liiketoiminnan opiskelija ja Eetin toinen varapuheenjohtaja
Viitasaarelta, joka yhdessä parin muun aktiivin kanssa menestyksekkäästi
”reilutti” kotikaupunkinsa viime vuonna.

Ajatus Viitasaaren
reiluttamisesta nousi esiin jo Riikan törmätessä Reilu kaupunki
-kampanjaan Englannissa opiskellessaan, mutta tositoimiin ryhdyttiin
vasta kesällä 2014. Kampanjassa innosti julkisyhteisöjen suuri
ostokapasiteetti ja sen myötä kokemus siitä, että kaupungintalolla tai
seurakunnassa juodun kahvin laadulla on todellakin merkitystä. Lisäksi
vastuullisen kaupunkibrändin luominen tuntui tärkeältä, ja
kampanjapuuhastelu itsessään mukavalta. Riikka kuvaakin sitä kivaksi
ajanvietteeksi ja opettavaiseksi kokemukseksi:

”Pääsin
kartuttamaan taitojani poliittisesta ja yritysvaikuttamisesta, hiomaan
osaamistani tehokkaana viestijänä ja ideoimaan hauskoja
kampanja-aktiviteetteja. Kaikkein tärkein kampanjasta saamani muistutus
oli kuitenkin se, että kampanjointia ei kannata ottaa liian vakavasti,
vaan tärkeintä on lähteä rohkeasti ajamaan tärkänä pitämiään asioita.”

Eettiin
Riikka tutustui reilu vuosi sitten, kun hän pääsi mukaan järjestön
viestintä- ja varainhankintatiimiin. Innostavan ilmapiirin ja mukavien
ihmisten ansiosta toimintaan oli helppo tulla mukaan, ja nykyään Eetillä
on tärkeä rooli Riikan elämässä sekä ajankäytöllisesti että
ideologisesti. Hän kokee, että Eetissä on mahdollista pureutua ja päästä
vaikuttamaan itselleen tärkeisiin asioihin, eli maailmantalouden ja
-politiikan eriarvoisiin rakenteisiin, sekä innostamaan aktiivista
kansalaisuutta. ”Kaikki vapaaehtoistyöni pohjautuu siihen olettamukseen,
että ihminen voi olla paljon muuta kuin kuluttaja – hän voi olla
vaikuttaja”, Riikka toteaa.

Tulevaisuudessa Riikka toivoo, että
Eetti toisi paremmin esille asiantuntemustaan maailmantalouden teemoista
ja tekisi yhä rohkeampia ulostuloja mediassa. Lisäksi hän
peräänkuuluttaa tiiviimpää strategista yhteistyötä yritysmaailman
kanssa. Tavoitteet on joka tapauksessa asetettava korkealle, sillä
mahdollisuudet ovat lopulta rajattomat mikäli emme itse niitä ala
rajoittamaan.

 

Sofia Vakkila