Millaisia taitoja maailmankansalainen tarvitsee?

15.11.2016

Mikä on koulun rooli maailmankansalaisten kasvattamisessa?
Uusi peruskoulun opetussuunnitelma nostaa esiin laaja-alaisia osaamiskokonaisuuksia, joissa korostetaan esimerkiksi monilukutaitoa, arjen taitoja, ajattelua ja oppimaan oppimista sekä oppilaan osallisuutta, vaikuttamista ja kestävän tulevaisuuden rakentamista. Muun muassa nämä kaikki ovat maailmankansalaisen taitoja.

Maailmankansalaisen taitoja ovat esimerkiksi kriittinen ajattelu, erilaisten näkökulmien huomioon ottaminen sekä epävarmuuden sietäminen. Monilukutaito puolestaan on paljon laajempi käsite kuin lukutaito. Se tarkoittaa, että pystymme tulkitsemaan ja ymmärtämään erilaisia viestejä eri kanavista, sillä suuri osa viesteistä on muuta kuin tekstiä: kuvia, videoita, taidetta, meemejä ja muita ilmiöitä. Monilukutaito auttaa poimimaan tietotulvasta olennaisen ja tekemään monimutkaisesta ja sirpaleisesta maailmasta ymmärrettävämmän.

Eetti on mukana toteuttamassa Kepan koordinoimaa Koulu maailmaa muuttamaan -hanketta, joka suuntautuu opettajien täydennyskoulutukseen. Hankkeessa suunnitellaan erilaisia opintokokonaisuuksia, joista “Maailmankansalaisen taidot ja globaalivastuu” auttaa opettajaa hahmottamaan oman roolinsa globaalikasvattajana, antaa tietoa esimerkiksi nuorten vaikuttamismahdollisuuksista ja vastuullisesta kuluttamisesta sekä esittelee menetelmiä näiden taitojen vahvistamiseen.

Uuden opetussuunnitelman seitsemäs laaja-alainen osaamistavoite Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen, edellyttää, että vaikuttamisen ja osallistumisen taitoja harjoitellaan koulussa. Näin luodaan edellytykset kiinnostukselle yhteiskunnallisia asioita kohtaan. Kokemusten kautta opitaan vaikuttamista, päätöksentekoa ja vastuullisuutta, ja siksi on tärkeää, että taitoja pääsee harjoittelemaan juuri turvallisessa kouluympäristössä.

Maailmankansalaisen taitoja voi oppilaiden kanssa harjoitella esimerkiksi Taksvärkin ja sen guatemalaisen kumppanijärjestön PAMI:n yhdessä kehittämällä, kriittiseen pedagogiikkaan pohjaavalla Vaikuta!-menetelmällä. Se antaa välineitä nuorten näköiseen vaikuttamistyöhön. Menetelmän avulla oppilaat voivat yhdessä tarttua heitä koskettavaan haasteeseen, ymmärtää sen taustalla vallitsevia syitä ja seurauksia ja toimia haasteen ratkomiseksi.

Vaikuta!-työpaja lähtee liikkeelle yhteisestä ongelman määrittelemisestä. Ongelmapuun avulla pohditaan ongelman syitä, seuraksia ja siihen liittyviä ihmisiä. Kun ongelman syyt ja seuraukset ovat tiedossa, on aika pohtia ratkaisuja ja tehdä jotain konkreettista.

Puheen tai kokouksen pitämisen sijaan tehdään seinämaalaus, kuvateatteri tai radiokuunnelma. Tavoitteena on saada viesti kuuluville tai näkyville lähiympäristöön.
Vaikuta!-työpajan viimeisessä vaiheessa pohditaan, miten ongelmaan onnistuttiin vaikuttamaan ja mikä olisi seuraava askel ongelman ratkomiseksi. Tämä vaihe on tärkein, sillä se kutsuu ryhmää jatkamaan työtä ongelman muuttamiseksi.

Maailmankansalaisen taidot ja globaali vastuu -koulutuskokonaisuus tarjoaa opettajalle keinoja tukea oppilaita toimimaan aktiivisina ja vastuullisina maailmankansalaisina uuden opetussuunnitelman tavoitteiden ja arvojen mukaisesti.

Työpajoissa tutustutaan osallistaviin menetelmiin, joiden kautta oppilaat voivat harjoitella aktiivista kansalaisuutta, omaan lähiympäristöön vaikuttamista, osallistumista, oman mielipiteen ilmaisemista sekä vastuullista kuluttajuutta.

Koulutuskokonaisuuden ovat suunnitelleet: Eettisen kaupan puolesta Eetti ry, Nuorten akatemia, Taksvärkki ry ja WWF Suomi

Lisää tietoa koulutuskokonaisuudesta ja koulutuksista saa Koulu maailmaa muuttamaan -hankkeen Koulutustarjonta -sivulta.

Kirjoittaja Johanna Harjunpää työskentelee Eettisen kaupan puolesta ry:n globaalikasvatuksen koordinaattorina.

Kirjoitus on julkaistu alunperin osana Globaalikasvatus tutuksi -blogisarjaa, jossa globaalikasvatuksen asiantuntijat järjestöistä ja tutkimuskentältä, opettajat ja kehityspolitiikan ammattilaiset kirjoittavat globaalikasvatuksesta.