Järjestöt vaativat yrityksiä sitovaa ihmisoikeussopimusta

Järjestöt vaativat yrityksiä sitovaa ihmisoikeussopimusta

30.08.2017

Finlaysonin tasa-arvokampanja on jälleen nostanut yritysvastuun julkiseen keskusteluun. Samalla kulisseissa on käynnissä paljon mielenkiintoisempia prosesseja vastuullisuuden edistämiseksi.

Yritysvastuu on kuluneen viikon aikana jälleen noussut julkiseen keskusteluun Suomessa sen jälkeen, kun Finlayson ilmoitti tarjoavansa naisille 17% alennuksen kaikista ostoista syyskuun ajan. Kampanjalla haluttiin ottaa kantaa sukupuolten välisiin palkkaeroihin, sillä Suomessa naisen euro on noin 83 senttiä, kun vertaillaan miesten ja naisten keskipalkkoja. Tämän tyyppinen kantaaottava vastuullisuus on Suomessa edelleen suhteellisen harvinaista, ja kampanja saikin huomattavan määrän näkyvyyttä.

Samaan aikaan EU on muodostamassa kantaansa yhteen yritysvastuun kansainvälisesti katsottuna tärkeimpiin hankkeisiin – josta julkisuudessa ei ole juurikaan puhuttu – nimittäin YK:n monikansallisia yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevaan sitovaan sopimukseen. Kyse on oikeudellisesti sitovasta sopimuksesta, jonka avulla yritykset saataisiin vastuuseen niiden toiminnasta johtuvista ihmisoikeusloukkauksista, tapahtuivat ne sitten  Suomessa, Bangladeshissa tai Kongossa.

Sopimus toisi kipeästi tarvittavia pelisääntöjä globaalisti käytävään kauppaan, jossa tällä hetkellä monikansalliset yritysjätit pystyvät käytännössä pakoilemaan vastuutaan pitkien tuotantoketjujen taakse. Siksi onkin ensisijaisen tärkeää, että Suomi ja EU lähtevät aktiivisesti mukaan neuvotteluihin. Vaikka neuvottelut käynnistettiin jo kaksi vuotta sitten, monet valtiot ovat suhtautuneet kriittisesti sopimuksen tarpeellisuuteen. Ei ehkä tule yllätyksenä, että juurikin länsimaat, joissa suuri osa monikansallisten yritysten pääkonttoreista sijaitsee, ovat kuuluneet tähän ryhmään.

YK:n alainen työryhmä kokoontuu Geneveen lokakuun lopussa kolmannen kerran keskustelemaan sopimuksesta. Kokouksessa on tarkoitus aloittaa neuvottelut sopimuksen sisällöstä ja EU muodostaa asiaan kantansa jo lähiviikkoina.

Tämän takia Eetti on yhdessä Kepan ja muiden suomalaisjärjestöjen kanssa allekirjoittanut ulkoministeri Soinille ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Mykkäselle osoitetun kirjeen, jossa vetoamme siihen, että Suomi ja muut valtiot sitoutuvat neuvottelemaan sopimuksen, joka turvaa ihmisoikeuksien toteutumisen ja tarjoaa oikeutta ihmisoikeusrikkomusten uhreille. Kirje on suomennos Treaty Alliancen kansainvälisestä vetoomuksesta, jonka on tähän mennessä allekirjoittanut yli 500 järjestöä.

Vaikka yritysten omat vastuullisuuskampanjat voivatkin toimia tärkeinä yhteiskunnallisen keskustelun avaajina, ne eivät vielä itsessään kerro mitään siitä, kunnioittaako yritys ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan, myös tuotantoketjun toisessa päässä. Tähän vaaditaan laajempaa toimintatapojen muutosta. Vain sitovalla ja tarpeeksi kattavalla lainsäädännöllä voidaan varmistaa, että kaikki yritykset toimivat vastuullisesti.

Blogin kirjoittaja Lotta Staffans on Eettisen kaupan puolesta ry:n toiminnanjohtaja

Pidätkö työstämme? Suomen hallituksen kehitysrahoitusleikkausten myötä yksityishenkilöiden lahjoitukset ovat Eetille entistäkin tärkeämmät: http://lahjoita.eetti.fi/