Ilmatorjuntajoukot ojennuksessa

17.08.2011

Keskustelu Tres Cerritosin huoltoalueella keskeytyy hetkeksi, ja pöydän ääreen kokoontuneet miehet tukkivat tottuneesti sormella oviaukon puoleisen korvan, kun käsittämätön pärinä tunkeutuu tilaan. Kun pienoiskoneen propellit pysähtyvät, jatketaan siitä, mihin jäätiin: ”…ja varasto on totta kai hyvin ilmastoitu.” Insinööri Jaramillo nyökyttelee ja selaa läpi paperipinkkaa. Siinä missä banaanitilojen tarkastukset ovat hänelle arkipäivää, pitää pienkonetalleilla jo käyttää lunttilappua.

Torjuntajoukot huoltoalueella.

Olemme siis työtoverini kanssa jälleen auditointikierroksella. Aiemmin kerroin GlobalG.A.P-sertifikaatista, jota kaikilta Asoguabon tuottajilta vaaditaan. Paitsi, että sertifikaatilla pyritään varmistamaan banaanintuotannon puhtaus, säädellään sen kautta myös tilan ulkopuolisia tuotannontekijöitä, tässä tapauksessa torjunta-aineiden käyttöä. Suurin osa osuuskunnan tuottajista käy kasvitauteja vastaan miesvoimin kannettavan säiliön avulla, osa tiloista taas käsitellään ilmasta pienkoneella. Aivan kuten selkärepputorjujien toiminta, myös pienkonemyrkyttäjät tarkastetaan vuosittain sertifikaattia varten. Siksi olemme insinööri Jaramillon kanssa ajaneet aamutuimaan Pasajen kaupungin toiselle laidalle pienkonekentälle, missä useiden eri kasvitautitorjujien hallit ja varastot sijaitsevat.

Torjunta-aine suihkuaa siipien alla olevista suuttimista.

Torjunta-aine suihkuaa siipien alla olevista suuttimista.

Tarkastuksessa käydään jälleen läpi kaikki, mitä kuvitella saattaa. Peruskauraa ovat lentäjien ja muun henkilökunnan taustatiedot: lentäjillä lienevät tittelit kunnossa? Ovatko kaikki osallistuneet kemiallisten yhdisteiden käsittelykoulutukseen? Entä ensiaputaidot? Samoin tilojen tarkastuksessa liikutaan samoilla linjoilla, kuin maallakin: käydään läpi varastojen lukitukset ja ilmastoinnit. Tarkastetaan ensiapupakkaus. Varmistetaan, että säiliöihin on selkeästi merkitty, mitä ne sisältävät. Huomautetaan, että olisi ehkä syytä lisätä kyltti tuohon oven yläpuolelle, ettei kukaan asiatta livahda sisään. Kuka muuten on ensiapuvastaavanne? Entä ovatko hätänumerot jossain selkeästi näkyvillä?

Yleisesti ottaen kaikki on järjestyksessä; maatalousministeriö tarkastaa varastot vuosittain. Myös viljelijät saavat tietoa tilansa torjunta-aineiden levityksestä: kopiot kaikista työnlaatuun liittyvistä dokumenteista toimitetaan tuottajille. Osa yhteistyökumppaneista tulostaa tuottajan käyttöön myös graafisen esityksen GPS-tietojen perusteella. Olemme tyytyväisiä saamiimme vastauksiin, huomautettavaa ei juuri ole. Hajontaa vastauksissa on lähinnä kysymykseen torjunta-aineiden jäämistä. Yksi sanoo, että kierrokselta yli jääneet torjunta-aineet kerätään yhteen säiliöön ja annetaan tai myydään selkäreppukäsittelyä varten. Toinen kertoo jäämien hävittämisestä, myyminen ja lahjoittaminen kun on kiellettyä. Kolmannelta kuulemme iloksemme, että Pasajen kaupungilla on työn alla kierrätyspiste ihan tätä tarkoitusta varten.