Andy Hall ja EU-Thaimaa vapaakauppaneuvottelut

08.01.2014

EU
neuvottelee parhaillaan Thaimaan kanssa uudesta
vapaakauppasopimuksesta – muistaako unioni Andy Hallin?

Siirtolaisuusasiantuntija Andy Hall
joutui Thaimaassa toimivan yrityksen Natural Fruitin hampaisiin
keväällä 2013 suomalaiselle kansalaisjärjestö Finnwatchille
tekemänsä kenttätutkimuksen johdosta. Andy Hall haastatteli
Natural Fruitin työntekijöitä Finnwatchin ”Halvalla on hintansa”
– tutkimusta varten. Tutkimuksesta selviää, että Natural Fruit –
tehdas syyllistyy mm. laittomien ylitöiden teettämiseen ja liian
alhaisten palkkojen maksuun. Lisäksi monet tehtaan työntekijöistä
ovat paperittomia siirtolaisia, ja joukossa on myös alaikäisiä
lapsia.

Yhtiö nosti Hallia vastaan kaksi
kannetta ja vaatii häneltä yli seitsemän miljoonan korvauksia.
Seurauksena voisi myös olla vuosien mittainen vankilatuomio.
Huhtikuussa 2013 alkanut oikeusjuttu Andy Hallia vastaan jatkuu yhä
ja seuraava kuuleminen oikeudessa on 16. joulukuuta. Lähes samaan
aikaan, 9. joulukuuta, käynnistyi EU:n ja Thaimaan välisten
vapaakauppaneuvotteluiden kolmas kierros.

Vapaakauppaneuvottelut Thaimaan kanssa
aloitettiin virallisesti 6.3.2013. EU on Thaimaan kolmanneksi suurin
kauppakumppani ja yksi suurimmista ulkomaisista sijoittajista
Thaimaassa. Vuonna 2012 kaupan arvo EU:n ja Thaimaan välillä oli
lähes 32 miljardia euroa. Näiden lukujen valossa voidaan arvioida,
että EU:lla olisi halutessaan tarpeeksi vipuvoimaa painostaa
Thaimaata parantamaan työoloja ja puuttumaan työntekijöiden
oikeuksien loukkauksiin.

Finnwatch vaati keväällä 2014
julkaistussa kannanotossaan EU:lta toimia Thaimaan ihmisoikeus- ja
sananvapaustilanteen parantamiseksi. Suomalaiset mepit Satu Hassi,
Mitro Repo ja Sari Essayah kunnostautuivat samanaikaisesti
esittämällä komissiolle parlamentaarisia kysymyksiä liittyen Andy
Hallin tapaukseen ja EU-Thaimaa vapaakauppaneuvotteluihin.
Europarlamentaarikot kysyivät oikeutetusti, miten komissio hyödyntää
vapaakauppaneuvotteluja työelämän perusoikeuksien edistämiseen ja
ihmisoikeusaktivistien sananvapauden puolustamiseen Thaimaassa.

Vastauksessaan Mitro Revon
parlamentaariseen kysymykseen komissaari Karel du Guth painotti
edistävänsä ILO:n sopimusten tehokasta toimeenpanoa
kauppapolitiikassaan ja pyrkivänsä sisällyttämään Thaimaan ja
EU:n välisen vapaakauppasopimuksen ehtoihin lausekkeen kaupasta ja
kestävästä kehityksestä, joka pitäisi sisällään myös
työelämän perusoikeuksien toimeenpanoon tähtääviä toimia. EU:n
ulkoasiain- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Catherine
Ashton kirjoitti myöhemmissä, täysin identtisissä vastauksissaan
sekä Sari Essayahille että Satu Hassille EU:n laittavan ”suuren
painoarvon” kyseiselle lausekkeelle osana EU-Thaimaa
kauppaneuvotteluja:

‘The EU attaches great importance to
including provisions on Trade and Sustainable Development in the
recently launched Free Trade Agreement (FTA) negotiations with
Thailand. Promoting the effective implementation of core labour
standards form part of this objective. The trade and sustainable
development provisions in the FTA could also provide a framework for
dialogue in this area, including with relevant stakeholders.’

Aiempien neuvottelukierrosten agendalla
kauppa ja kestävä kehitys on julkilausumien mukaan sisältynyt. Ei
ole kuitenkaan mahdollisuutta saada selville kauppaneuvottelujen
todellista sisältöä. EU:lla on kauppapolitiikassa kolmansien
maiden kanssa lähes yksinomainen toimivalta ja kansainvälisen
kaupan laajentuminen on tehnyt vähitellen yhteisestä
kauppapolitiikasta yhden unionin tärkeimmistä toiminta-alueista
erityisesti suhteessa kolmansiin maihin. Voin vain toivoa, että
komissio käyttää vaikutusvaltaansa oikein ja tukee aidosti ihmis-
ja työelämän oikeuksien toteutumista Thaimaassa ja muissa
kolmansissa maissa.

Nyt, vapaakauppaneuvotteluiden
kolmannen kierroksen alettua olisi hyvä muistuttaa komissaari Karel
de Guthia hänen julkilausumistaan sitoumuksista työelämän
perusoikeuksen edistämiseen kauppapolitiikassa. Toivottavasti myös
suomalaiset europarlamentaarikot jatkavat käynnissä olevien
vapaakauppaneuvotteluiden monitoroimista mahdollisuuksiensa rajoissa.
Finnwatchin huhtikuussa esittämät vaatimukset EU:a kohtaan ovat yhä
äärimmäisen ajankohtaisia.

Ulla Immonen

Katso Finnwatchin tekemä video Andy
Hallin tapauksesta täältä.
Andy Hallin oikeudenkäynnin etenemistä
voi seurata täällä.

Ulla Immonen on Eetin varapuheenjohtaja
ja valtio-opin pääaineopiskelija European Studies –
maisteriohjelmassa Helsingissä. Tällä hetkellä hän on
Brysselissä harjoittelussa Euroopan komissiolla.


Eettisen kaupan puolesta ry:n blogi Maailmantalouden tutka käsittelee laajaasti maailmankauppaan ja yritysvastuuseen liittyviä aiheita. Blogissa esitetyt mielipiteet ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Eetin mielipidettä tai linjaa.