64 järjestön kampanja vaatii: Oikeudenmukainen siirtymä nyt!

64 järjestön kampanja vaatii: Oikeudenmukainen siirtymä nyt!

17.01.2023

Ilmastokriisin ja luontokadon pysäyttämisellä on kiire. Vaikeitakin ratkaisuja on pakko tehdä, mutta miten ne voidaan tehdä reilusti? Ja mitä tekemistä tällä kaikella on kuluttamisen kanssa?

Vihreästä siirtymästä puhutaan paljon. 

Pähkinänkuoressa: Nykyinen yhteiskuntajärjestelmämme perustuu luonnonvarojen ja fossiilisten polttoaineiden ylikulutukseen. Otamme planeetalta enemmän kuin mitä se pystyy antamaan ja sahaamme päätä pahkaa oksaa altamme poikki.

Tilanne pitää korjata äkkiä, ja se onnistuu vihreällä siirtymällä!

Vihreä siirtymä tarkoittaa siis sitä, että ylikulutusta ja kestämätöntä elämää ylläpitävät rakenteet korvataan kestävämmillä. Tämä merkitsee massiivisia muutoksia energiankäyttöön, tavaroiden ja palveluiden tuotantoon, liikkumiseen ja muihin yhteiskuntaa ylläpitäviin rakennuspalikoihin.

Oikeudenmukaisessa siirtymässä kukaan ei putoa kelkasta


Monia huolestuttaa omaan elämään tai elinkeinoon kohdistuvat muutokset, joita siirtymä vaatii. Turvetuottaja on huolissaan siitä, että työt menevät alta. Maalla asuva, autoa paljon käyttävä ihminen pelkää bensan hinnan nousua pilviin.

Toisaalta vihreä siirtymä voi vaikuttaa negatiivisesti myös kuluttamiamme tuotteita valmistavien ihmisten elämään.   

Siksi on tärkeää miettiä, miten vihreä siirtymä toteutetaan reilusti. Mitään aluetta tai ihmisryhmää ei saa jättää syrjään, kun yhteiskuntaa hivutetaan uuteen asentoon. 

64 suomalaisen järjestön vaalikampanjalla käynnistetään keskustelu ilmasto- ja luontokatotoimien reilusta toteuttamisesta. Kampanjassa mukana olevat tahot haluavat, että toimiin ryhtymisestä kiistely lopetetaan – ne on pakko tehdä. Sen sijaan keskitytään siihen, miten ne tulisi tehdä. 

Kampanja kannustaa kansanedustajaehdokkaita sitoutumaan ekologisen siirtymän periaatteisiin, jotka koostuvat kymmenestä kohdasta. 

Periaatteissa vaaditaan muun muassa tulevat sukupolvet huomioivia ilmasto- ja luontokatotoimia, joita pitää tehdä jo ennakoivasti. Lisäksi siirtymäaloilla työskenteleviä ihmisiä pitää tukea, ja vihreän siirtymän kustannukset tulee jakaa oikeudenmukaisesti. 

Eetti on mukana kampanjassa, sillä Eetin ajamat teemat – kuluttamisen muutos ja oikeudenmukainen maailmankauppa – ovat tärkeässä osassa ilmasto- ja luontotavoitteiden saavuttamisessa.

Miten kuluttaminen liittyy vihreään siirtymään?

 

Suomen maantieteelliset päästöt ovat laskusuunnassa, mutta kulutuksen päästöt eivät ole laskeneet samassa tahdissa. Kulutuksen lisääntyminen on syönyt vähäpäästöisempien tuotteiden ja palveluiden mukanaan tuomat hyödyt.

Tilanne ei kuitenkaan ole niin synkkä kuin ensisilmäyksellä näyttäisi.

Kuluttajien tekemillä ilmastoystävällisillä valinnoilla on mahdollista saada aikaan merkittäviä lisäpäästövähennyksiä, kertoo Ilmastopaneelin tuore raportti. Siksi yhteiskunnan kannattaa tukea ja ohjata kuluttajia tekemään vähäpäästöisiä valintoja. 

Tällä hetkellä suurta osaa kulutuksesta ei koske minkäänlainen ilmastopoliittinen ohjaus. Kuluttajien käytössä ei ole juurikaan tietoa vähäpäästöisistä valinnoista, eikä päästöillä ole vaikutusta tuotteiden hintoihin. Päinvastoin, ympäristölle haitallinen tuote on usein muita edullisempi. Koska kuluttamisen rakenteet muuttuvat hitaasti, ohjausta tarvitaan kipeästi. 

Kulutuksen rakenteiden muuttamiseen tarvitaan niin sääntelyä, kuluttajien aktiivisuutta kuin kannustimia kiertotaloudelle. Tätä työtä voi jokainen meistä tehdä sekä omien kulutustapojen uudistamisella, että äänestämällä eduskuntaan ehdokasta, joka on sitoutunut edistämään oikeudenmukaista siirtymää.

Tule mukaan rakentamaan oikeudenmukaista siirtymää

 

Hiilineutraalisuustavoitteisiin ei päästä ilman päästöjen radikaalia vähenemistä. Tämä tarkoittaa myös kulutuksen päästöjen mittavaa supistamista. 

Samalla pitää muistaa, että vähäpäästöisten valintojen kalleus tai vaikeus voivat lisätä eriarvoisuutta, ja muutokset tuotannossa vaikuttavat ihmisten elämään Suomen ulkopuolella. Esimerkiksi Kaakkos-Aasiassa elävän vaatetyöläisen toimeentulo tulee olla jatkossakin turvattu. 

Siksi on siis ensiarvoisen tärkeää, että muutos ilmastoneutraaliin yhteiskuntaan toteutetaan reilusti

Tutustu kampanjasivulla kymmeneen periaatteeseen, joiden avulla Suomen tulevat päätöksentekijät voivat tehdä vihreän siirtymän vaatimia päätöksiä niin, että ketään ei jätetä jälkeen.

Jo 64 järjestöä on mukana nostamassa oikeudenmukaisen siirtymän eduskuntavaalien keskiöön. Tule sinäkin mukaan: haasta oma ehdokkaasi sitoutumaan kampanjan periaatteisiin!

Eetin tavoitteet tulevalle hallituskaudelle:

Suomi edistää yritystoiminnan vastuullisuuteen liittyvää sääntelyä 

  • Suomi vaikuttaa aktiivisesti EU:ssa, jotta arvoketjut kattava, ihmisoikeuksia, ympäristöä ja ilmastoa koskeva EU:n yritysvastuulaki saadaan aikaan. Siinä pitää varmistaa, että yritykset joutuvat korjaamaan ja korvaamaan aiheuttamansa haitat uhreille. Jos jo käynnissä oleva EU-prosessi viivästyy, edetään kansallisesti.
  • Suomi edistää yritysten arvoketjujen läpinäkyvyyttä EU:ssa, esimerkiksi ajamalla tullitietojen avoimuutta koskevaa sääntelyä sekä yritysten toimitusketjuja koskevien julkaisemisvelvoitteiden kautta. 

Suomi suitsii ylikulutusta ja ohjaa kulutusta kestävämpään suuntaan

  • Paljon päästöjä aiheuttavien kuluttajatuotteiden ilmastomerkintöjä tulee parantaa ja ympäristölle haitallisten tuotteiden markkinointia rajoittaa. Selvitystyötä siitä, voisiko verotuksella ohjata kulutusta kestävämpiin tuotteisiin, tulee jatkaa.
  • Julkisille hankinnoille tulee asettaa sosiaaliset- ja ympäristökriteerit.
  • Tuotteiden elinkaaria pidennetään esimerkiksi korjauspalveluita tukemalla ja edistämällä.