Moni suomalainen vaateyritys petrasi Ränkkää brändi vastuullisuusvertailussa

Moni suomalainen vaateyritys petrasi Ränkkää brändi vastuullisuusvertailussa

22.09.2020

Eetti on kirittänyt suomalaiset vaatebrändit parantamaan sekä vastuullisuustyötään että siitä viestimistä, selviää tuoreesta Ränkkää brändi 2020 -raportista. Samalla kun merkittävä osa brändeistä paransi sijoitustaan, parannettavaa löytyy etenkin riskimaissa tuottavien isoimpien yritysten toiminnassa.

Ränkkää brändi -raportissa arvioitiin 35 suomalaisen vaatebrändin ilmasto, ympäristö- ja ihmisoikeustyötä ja läpinäkyvyyttä. Brändit on jaoteltu viiteen kategoriaan (A-E) niiden saamien pisteiden mukaan.

Kahteen parhaaseen kategoriaan pääsi tänä vuonna yhteensä 15 eli 42% arvioiduista brändeistä, kiime vuonna vain yksi yritys ylsi B-kategoriaan. Brändit ovat siis vuoden aikana parantaneet huomattavasti vastuullisuustyötään.

 

Pienet pärjäsivät suuria paremmin

Hyvin menestyneet yritykset ovat parantaneet viestintää vastuullisuustyönsä pohjalta eli ne ovat tehneet selvitystyötä ja laskelmia omasta toiminnastaan sekä julkaisseet täsmällistä tietoa.

Osa yrityksistä on myös tehnyt konkreettisia parannuksia, kuten lisännyt vastuullisten raaka-aineiden käyttöä, vähentänyt pakkausmateriaalien määrää tai pienentänyt hiilijalanjälkeään siirtymällä käyttämään uusiutuvaa sähköä.

Toisaalta Suomen suurin vaateyritys Luhta ja suurimmat vaatekaupat S-ryhmä ja Kesko viestivät valmistavansa vastuullisia vaatteita sekä kehittävänsä vastuullisuustyötään pitkäjänteisesti, mutta ne eivät tarjoa tietoa lupaustensa tueksi ja jäävät siten raportissa kahteen alimpaan kategoriaan.

Huonosti menestyviä merkkejä yhdistää se, että tuotanto tapahtuu joko kokonaan tai merkittäviltä osin riskimaissa. Yksikään näistä yrityksistä ei kerro elämiseen riittävien palkkojen toteutuvan tuotantoketjuissaan. Näiden yritysten tulisi kehittää läpinäkyviä, konkreettisia toimia ja mittareita muun muassa työolojen parantamiseksi.

Vuonna 2019 alimpaan E-kategoriaan sijoittui yli puolet arvioinnin brändeistä. Nyt E-kategoriaan jäivät ainoastaan uutena arvioitu Billebeino sekä viime vuoden tavoin Reima sekä Luhta Sportswear Companyn brändit (Luhta, Torstai, Rukka ja Your Face). Luhdan brändit jäivät tänä vuonna ainoina nollapisteille.

Ränkkää brändi erottelee jyvät akanoista

Kriittinen, vastuullisia valintoja etsivä kuluttaja osaa kaivata täsmällistä tietoa ympäripyöreiden lupausten sijaan. Ränkkää brändi kattaa kaikki vastuullisuuden keskeiset osa-alueet ja tarjoaa paitsi tietoa kuluttajille, myös puolueettoman työkalun suomalaisille yrityksille vastuullisuustyön kehittämiseen ja siitä viestimiseen.

Vastuullisuustietojen pitää olla helposti saatavilla, jotta niiden luotettavuutta voidaan arvioida ja kehitystä seurata. Kuten raportin tuloksista käy ilmi, suomalaisbrändien välillä on suuria eroja sekä vastuullisuustyössä että siitä viestimisessä.

Raportin ansiosta kuluttajan on ensimmäistä kertaa mahdollista erottaa vastuullisuutta lupailevat yritykset niistä, jotka konkreettisesti ja läpinäkyvästi kertovat vastuullisuustyöstään ja sen haasteita.

Ränkkää brändi 2020 -raportti löytyy täältä.

Raportti on toteutettu Ulkoministeriön ja Kuluttajaosuuskunnan säätiön tuella.