Eettisen kaupan puolesta ry

Vaatteet

Eetillä on monipuolisia materiaaleja vaatteiden ja kenkien elinkaareen sekä kuluttamiseen liittyen. Opetuksessa voi hyödyntää verkkotehtäviä, esityksiä, valokuvia, vastamainoksia, videoita, pelejä, karttoja ja taustamateriaalia.

Oppimateriaaleja voi ladata ja tulostaa, esityksiä voi myös muokata. Vinkkejä ja painettuja oppaita voi tiedustella Eetin globaalikasvatuksen koordinaattorilta: eeva.kemppainen (at) eetti.fi.

Verkkotehtävät

Eetillä on verkko-oppimateriaali Globaalin kuluttajan foorumi, jolta suosittelemme erityisesti seuraavia tehtäviä:

3 d) Lenkkitossun hinta
3 e) Yritysten vastuulla?
3 f) Menetetty vallankumous
5 c) Omat kulutusvalinnat puntarissa
7 a) Uudet (v)aatteet

Esitykset, valokuvat ja vastamainokset

Opetuksessa voi hyödyntää valmiita esityksiä sekä tehtäviin kuuluvia valokuvia ja vastamainoksia:

  • Vaatteita ja vastamainontaa -esitys on tuotettu vuoden 2018 hankkeessa, joka keskittyy kestävään kehitykseen, yritysviestintään ja vaikutustapoihin vaatetuotannossa. Työpajassa keskustellaan arvojanan, kartan, kuvien ja vastamainosten avulla.
  • Voit tulostaa esityksessä näkyvän harjoituksen valokuvat ja lisätiedot sekä vaatteisiin, muotiin ja mainontaan keskittyvän vastamainosgallerian. Kestävän kehityksen tavoitteet eli Agenda 2030 löytyy julisteena tai kortteina.
  • Esitys globaalista vaate- ja kenkäteollisuudesta syventää tietoa maailmankaupasta ja eri toimijoiden rooleista.

Videot, pelit ja kartat

Oppitunnilla voi hyödyntää myös videoita, korttipelejä ja karttoja:

  • Videot Menetetty vallankumous (8:02) ja Millä ehdoilla sinä tekisit töitä? (2:30) kertovat bangladeshilaisista ompelijoista ja vaateteollisuuden ongelmien ratkaisemisesta. Change Your Shoes -video (1:24) herättelee keskustelua tuotannon läpinäkyvyydestä sekä kuluttajan ja tuottajan välimatkasta.
  • Eetiltä voi lainata vaatetuotannon epäkohtiin tarttuvan dokumenttielokuvan Fashion Victims – Vaarallinen vaate (Schick aber schädlich, 52 min. Inge Altemeier, Saksa 2011) tai puuvillan ja vaatteiden tuotantoon keskittyvän dokumenttielokuvan Cotton Road (70 min. Laura Kissel, Yhdysvallat, 2014). Katso traileri täältä.
  • Vaatekorttipelissä yhdistetään tekstit ja piirroskuvat vaatteen tuotantoketjun varrelta. Kortit voi myös sijoittaa kartalle. Laminoituja kortteja voi pyytää postitettavaksi toimistolta.
  • Arvaa ompelijan palkka -pelissä yhdistetään palkkoja kuvaavat pelikortit ja valtiot kartalla. Pelin voi pyytää postitettavaksi toimistolta.
  • Lenkkitossun hinta -pelissä tutustutaan kengän arvon jakautumiseen vertailemalla paloja, joiden koko määräytyy eri tuotantovaiheiden kustannusten mukaan. Kenkäkuvasta on versio 1  ja versio 2.
  • Eetiltä löytyy myös kartta vaatteen tuotantoketjusta, tyhjä kartta osasta maailmaa ja tyhjä kartta koko maailmasta.

Taustamateriaalit ja verkkosivut

Vaatteita ja vastamainontaa -artikkeli käsittelee tiiviisti kulutustuotteiden tuotantoketjujen tutkimusta, vaatemainontaa ja mainoksista muokattujen parodioiden eli vastamainosten tekemistä opetuksessa.

Lisäksi Eetti on kehittänyt globaalista puuvillan tuotannosta ja vaikuttamisen tavoista Puuvillan polut -taustamateriaalin sekä draamaharjoituksia, jotka löytyvät puuvillaoppimateriaaleista.

Vaatteisiin ja tuotteiden tutkimukseen löytyy myös monia kiinnostavia verkkosivuja: Tunnetko jo esimerkiksi Vaatevallankumous-liikkeen, Siivouspäivä-tapahtuman ja Followthethings.com-sivuston?

Eetin globaalikasvattaja Eeva Kemppainen jakaa tietoa ja vinkkejä myös Kuilut umpeen -blogissaan.

 

Haku