Eettisen kaupan puolesta ry

Eetillä on monipuolisia tehtäviä vaatteiden elinkaareen ja kuluttamiseen liittyen. Lisäksi Eetti on kehittänyt draamatyöpajan globaalista puuvillan tuotannosta ja vaikuttamistavoista.

Oppimateriaaleja voi ladata ja tulostaa, esityksiä voi myös muokata. Vinkkejä ja painettuja julkaisuja voi tiedustella Eetin globaalikasvatuksen koordinaattorilta.

Some exercises can be found also in English, see below. The teaching materials can be downloaded and printed, the presentations can also be modified. Tips can be asked by sending email to Eetti’s coordinator of global education.

Taustamateriaalit, kartta ja kuvat

Esitykset ja draamaharjoitukset

Oppitunnilla voi hyödyntää valmista esitystä, tuntirungon harjoituksia sekä tarkempia ohjeita harjoitusten purkuun:

 • lämmittelyleikit
 • tutustuminen roolihahmoihin puuvillan tuotantoketjun ja kulutuksen varrelta
 • astu askel -harjoitus roolihahmojen elämästä ja globaalista epätasa-arvosta
 • still-kuvat/tunnepatsaat roolihahmojen unelmista ja peloista
 • mielipide-statementtien luominen kokoukseen, jossa roolihahmot pääsevät esittämään vaatimuksensa maailman puuvillakaupan kehittämiseksi

Videot

 • Eetiltä voi myös lainata puuvillan ja vaatteiden tuotantoon keskittyvän dokumenttielokuvan Cotton Road (70 min. Laura Kissel, Yhdysvallat, 2014). Katso traileri täältä. Yhdysvaltalaisen antropologin dokumentissa seurataan puuvillan matkaa pellolta vaatteeksi ja kaupan ylijäämäksi. Tarina linkittää yhteen paikkoja ja ihmisiä puuvillan globaalin tuotantoketjun varrelta.
 • Voit hyödyntää kysymyksiä ja tehtäviä elokuvan purkamiseen oppilaiden kanssa.

Presentations and drama exercises in English

In teaching, you can use a workshop presentation and exercises about global inequality and the lives of drama characters:

 • warm-up exercises
 • getting to know drama characters from the production chain and consumption of cotton
 • take a step exercise about the lives of the characters and global inequality
 • still photographs / emotion statues about the dreams and fears of the characters
 • creating opinion statements for a meeting, in which the characters have the possibility to present their statements in order to improve the global trade of cotton
 • You can also use a map of the production chain of clothes and other photos from our teaching materials on clothes.

 

Muita materiaalivinkkejä maailmankansalaisuuteen: www.globaalikasvatus.fi

Haku