Eettisen kaupan puolesta ry

Medialukutaitoa vastamainoksista

Eetin opas johdattaa vastamainosten maailmaan. Kannustamme kasvattajia itse ohjaamaan työpajan, jossa opitaan arvojanojen, mainosparodioiden, videoiden ja muiden toiminnallisten menetelmien avulla.

Mediakasvatushankkeissaan Eetti on kehittänyt työpajan, jossa tarkastellaan kulutusvalintoja, mainosten vaikutuskeinoja ja vastamainoksia sekä tehdään omia vastamainoksia. Työpajasta on tehty esitys suomeksi sekä opas suomeksi ja englanniksi:

Tuotteisiin ja mainontaan liittyvä medialukutaito on tärkeää, sillä kohtaamme moninaista kaupallista ja sponsoroitua viestintää. Nuoret osallistuvat kodin hankintoihin yhä enemmän ja törmäävät jatkuvasti mainoksiin sosiaalisessa mediassa, puhelinsovelluksissa, kaupassa, kadulla, elokuvissa ja peleissä, jopa koulussa.

Kriittisiä viestejä mainosten rinnalle tuo vastamainonta eli mainosparodiat. Mainoksen kuvaa, logoa ja kieltä muuntelemalla vastamainos kommentoi maailmankauppaan ja kulutukseen liittyviä ongelmia, kuten tuotannon ympäristöhaittoja, ihmisoikeusloukkauksia tai kauneusihanteita.

Kekseliäisyys ja huumori tukevat vakavien aiheiden käsittelyä, ja vastamainonta tarjoaa tavan vastata mainontaan, osallistua keskusteluun ja vaikuttaa. Parhaimmillaan vastamainonta linkittyy opetuksessa osaksi arjen hyvinvointia, medialukutaitoa ja kestävän tulevaisuuden rakentamista yli oppiainerajojen.

Työpajoista ja lasten mainoshavainnoista voi lukea lisää Kansallisen audiovisuaalisen instituutin blogissa ja katsoa videon YouTubessa.

Eetin hankkeet vastamainonnan parissa

Eetti on järjestänyt vastuulliseen kuluttamiseen ja vastamainoksiin liittyviä työpajoja oppilaitoksissa ja kehittänyt oppimateriaaleja vuodesta 2013.

Vuonna 2018 Eetti tarjoaa Vaatteita ja vastamainontaa -työpajoja erityisesti ammattikouluille. Työpajoja ja painettuja oppaita voi tiedustella globaalikasvatuksen koordinaattori Eeva Kemppaiselta osoitteesta: eeva.kemppainen (at) eetti.fi.

Ulkoministeriön rahoittamassa viestintä- ja globaalikasvatushankkeessa Kehitysmaat mainosten takana (2013–2014) kehiteltiin vastamainostyöpajoja yläkouluille ja lukioikäisille. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamissa mediakasvatushankkeissa Medialukutaitoa vastamainoksista (2015) ja Mediaympäristö ja mainosten lukutaito (2016) kehiteltiin alakouluille sopiva työpajakonsepti. Medialukutaitoa vastamainoksista 2 – kirjastot mediataitojen levittäjinä -hankkeessa (2017) järjestettiin työpajoja peruskoulun 6.–9.-luokkalaisille myös kirjastoissa. Lisäksi Eetti oli mukana Biologian ja maantieteen opettajien liiton (BMOL) hankkeessa Global Meal – vastamainontaa ruuasta (2017–2018), jonka materiaalit löytyvät oppimateriaalit-sivulta.

Subvertisement workshops

What does an advertisement tell you and what does it leave untold? What are subvertisements and how can you use them in teaching?

A subvertisement workshop involves interpreting and subverting the messages made in product advertising. With the help of this guide and an introduction video, you can run a subvertisement workshop suitable for comprehensive schools or groups of older students. In the workshop you and your students can critically analyse advertisements, ask questions of world trading relations that bring products into your lives, and use this knowledge to make and present your own ad parodies, subvertisements.

The guide is made by Pro Ethical Trade Finland (Eetti), with funding from the Ministry of Education and Culture of Finland. Read and download the guide as pdf or ask for a paper version by sending email to Eetti’s coordinator of global education: eeva.kemppainen (at) eetti.fi.

Haku