Eettisen kaupan puolesta ry

Eetti on kehittänyt monialaisen vastamainostyöpajan, jossa tarkastellaan maailmankauppaa ja kulutusvalintoja, mainosten vaikutuskeinoja ja vastamainoksia sekä tehdään omia vastamainoksia.

Oppimateriaaleja voi ladata ja tulostaa, esityksiä voi myös muokata. Vinkkejä ja painettuja oppaita voi tiedustella Eetin globaalikasvatuksen koordinaattorilta.

Taustamateriaalit

Eetti on tuottanut oppaan vastamainostyöpajan pitämiseen suomeksi ja englanniksi:

Esitykset, kartat ja vastamainokset

Oppitunnilla voi hyödyntää valmiita esityksiä sekä tehtäviin kuuluvaa karttaa ja vastamainoksia:

Video ja tietoa

Työpajoista ja lasten mainoshavainnoista voi katsoa videon YouTubessa. Tietoa ja vinkkejä löytyy myös Kuilut umpeen -blogissa: osa teksteistä käsittelee opetusta ja Eetin työpajoissa tehtyjä vastamainoksia.

Tuotteisiin ja mainontaan liittyvä medialukutaito on tärkeää, sillä kohtaamme moninaista kaupallista ja sponsoroitua viestintää. Nuoret osallistuvat kodin hankintoihin yhä enemmän ja törmäävät jatkuvasti mainoksiin sosiaalisessa mediassa, puhelinsovelluksissa, kaupassa, kadulla, elokuvissa ja peleissä, jopa koulussa.

Kriittisiä viestejä mainosten rinnalle tuo vastamainonta eli mainosparodiat. Mainoksen kuvaa, logoa ja kieltä muuntelemalla vastamainos kommentoi maailmankauppaan ja kulutukseen liittyviä ongelmia, kuten tuotannon ympäristöhaittoja, ihmisoikeusloukkauksia tai kauneusihanteita.

Kekseliäisyys ja huumori tukevat vakavien aiheiden käsittelyä, ja vastamainonta tarjoaa tavan vastata mainontaan, osallistua keskusteluun ja vaikuttaa. Parhaimmillaan vastamainonta linkittyy opetuksessa osaksi arjen hyvinvointia, medialukutaitoa ja kestävän tulevaisuuden rakentamista yli oppiainerajojen.

Eetin työ medialukutaidon ja vastamainonnan parissa

Eetti on järjestänyt vastuulliseen kuluttamiseen ja vastamainoksiin liittyviä työpajoja oppilaitoksissa sekä kehittänyt oppimateriaaleja vuodesta 2013.

Ulkoministeriön rahoittamassa viestintä- ja globaalikasvatushankkeessa Kehitysmaat mainosten takana (2013–2014) kehiteltiin vastamainostyöpajoja yläkouluille ja lukioikäisille. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamissa mediakasvatushankkeissa Medialukutaitoa vastamainoksista (2015) ja Mediaympäristö ja mainosten lukutaito (2016) kehiteltiin alakouluille sopiva työpajakonsepti. Medialukutaitoa vastamainoksista 2 – kirjastot mediataitojen levittäjinä -hankkeessa (2017) järjestettiin työpajoja peruskoulun 6.–9.-luokkalaisille myös kirjastoissa. Vaatteita ja vastamainontaa -hankkeessa (2018) tarkasteltiin kestävää kehitystä, yritysviestintää ja vaikutustapoja vaatetuotannossa. Vuoden 2019 Kännykkämainokset syynissä -hankkeessa tarkasteltiin kestävää kehitystä, kuluttamista ja vastamainoksia globaalissa elektroniikkatuotannossa.

Lisäksi Eetti oli mukana Biologian ja maantieteen opettajien liiton (BMOL) hankkeessa Global Meal – vastamainontaa ruuasta (2017–2018), jonka materiaalit löytyvät ruokaoppimateriaaleista.

 

Muita materiaalivinkkejä maailmankansalaisuuteen: www.globaalikasvatus.fi

 

Haku