Eettisen kaupan puolesta ry

Opettajan materiaalit kuluttamisesta ja mainonnasta sisältävät paljon toiminnallisia tehtäviä yläkoululaisille ja toiselle asteelle. Voit koota sivun opetusmateriaaleista ja tehtävistä omalle ryhmällesi parhaiten toimivan setin tai vetää osallistavien työpajarunkojen avulla kokonaisen oppitunnin. Opettajan materiaaleihin voi yhdistellä myös itsetarkistuvia tehtäviä oppilaille.

OPETUSMATERIAALEJA JA TEHTÄVIÄ

Kestävän kaupungin rakentajat -lautapeli

Kestävän kaupungin rakentajat -lautapeli on nuorille suunnattu lautapeli kiertotaloudesta ja vastuullisesta kuluttamisesta. Peli haastaa keksimään ratkaisuja kestävämmän yhteiskunnan luomiseksi!

Lataa pelin ohjeet ja materiaalit

Pelin materiaalit englanniksi löytyvät täältä.

Arvojanakävely

Opiskelijat pohtivat omaa suhdettaan kuluttamiseen ja mainontaan.

Ohjeet: Opiskelijat liikkuvat luokassa sen mukaisesti, oletko väitteen kanssa samaa vai eri mieltä. Aivan seinän vieressä seisominen tarkoittaa ”täysin samaa mieltä”, vastakkaisella seinällä puolestaan ”täysin eri mieltä”. Jokaisen väitteen jälkeen aiheesta voidaan käydä lyhyt keskustelu. Listasta kannattaa valita 4-5 omalle ryhmälle parhaiten toimivaa väitettä.

 • Osaan ulkoa ainakin yhden brändin iskulauseen/mainoskappaleen
 • Mainos on joskus saanut minut ostamaan vaatteita/tavaroita
 • Osaan mainita yhden mielestäni poikkeuksellisen hyvän/huonon mainoksen
 • Tiedän, missä päin maailmaa paitani on valmistettu (Huomioksi: tiedämme usein paljonkin brändin mainonnasta ja tyylistä, mutta emme juuri mitään itse tuotteesta, sen tuotantotavoista tai sisällöistä)
 • Uuden vaatteen/tavaran ostaminen herättää minussa kivoja tunteita
 • Olen joskus tuntenut katumusta ostamastani vaatteesta/tavarasta
 • Olen tuntenut painetta ostaa jonkin uuden vaatteen/tavaran, koska kavereillani on ollut sellainen
 • Minulla on liikaa vaatteita/tavaraa

Vastamainosten analyysi

Ohjeet: Jaa dia oppilaiden nähtäväksi. Kerro oppilaillesi, mikä on vastamainos: vastamainokset ovat kuvia ja videoita, joissa parodioidaan mainoksia niiden omalla muotokielellä. Vastamainosten pienellä kirjoitetut tekstit kannattaa lukea aluksi yhdessä, etteivät ne jää huomaamatta.

Oppilaat valitsevat pienryhmissä, kumpaa vastamainosta he analysoivat, tai voitte analysoida yhdessä vaikka molemmat. Anna opiskelijoille tehtäväksi pohtia seuraavia asioita:

 • Mitä yritystä/toimialaa vastamainos kritisoi?
 • Mitä mainonnan tehokeinoja vastamainos on lainannut alkuperäiseltä yritykseltä? (esim. värit, logo, fontti, tausta, vetoamistyyli…)
 • Mitä ongelmia vastamainos nostaa esille yrityksen/toimialan toiminnassa?
 • Oletko samaa mieltä vastamainoksen kanssa? Onko yrityksen/toimialan toiminta ongelmallista?
 • Otatko vastamainoksen esille tuoman ongelman huomioon omissa kulutusvalinnoissasi?

Mainoksista runoiksi!

Työpajassa opiskelijat muovaavat heille kohdennettua mainontaa uudelleen runotaiteeksi.

Ohjeet: Tarvitset esityksen ja tarralappuja. Jaa diat opiskelijoiden nähtäväksi. Aluksi diasarjassa tutustutaan runokieleen, jonka jälkeen opiskelijat pääsevät yksinkertaisten harjoitteiden kautta muokkaamaan heille kohdennetusta mainonnasta runoja. Tämän jälkeen opiskelijat pääsevät lukemaan tekemiään runoja erilaisilla tyyleillä. Opettajan kannattaa ladata itselleen powerpoint-versio, jonka kommenteista löytyy lisätietoa ja vinkkejä tehtävän tekemiseen.

Lataa esitys powerpoint

OSALLISTAVAT TYÖPAJARUNGOT

Esitykset toimivat sellaisenaan työpajan rakenteena, ja dioista löytyy toimintaohjeet opiskelijoille. Työpajat toimivat parhaiten erillisinä, peräkkäisinä oppitunteina, mutta niitä voi hyvin käyttää myös itsenäisinä osina tai opetukseen voi valita käsittelyyn vain yksittäisiäkin dioja. Kannattaa ladata itselle esityksen powerpoint-versio, sillä sen kommenteista löytyy lisätietoja ja vinkkejä työskentelyyn.

Mainonnan psykologia (45 min)

Ohjeet: Tarvitset vain esityksen. Diasarja koostuu yksittäisistä osallistavista tehtävistä, joista voit valita tunnilla käsiteltäväksi vain muutamia tai käydä vaikka kaikki läpi.

Lataa esitys powerpoint

Vastamainostyöpaja (60 min)

Ohjeet: Etsi kullekin pienryhmälle valmiiksi mainoskuva, josta opiskelijat muokkaavat työpajassa omat vastamainoksensa. Ne voivat olla sähköisiä kuvia, jotka jaat ryhmille esim. linkin avulla, tai lehdistä leikattuja paperisia mainoksia.

Mainokset toimivat työpajassa parhaiten, kun niissä on ihminen/ihmisiä ja jokin teksti, esim. iskulause, jota opiskelijat voivat muokata. Vaihtoehtoisesti opiskelijat voivat itse etsiä netistä/lehdistä ryhmässä muokattavan mainoskuvan, mutta etsimiselle kannattaa varata ja rajata hieman aikaa (esim. 5 min).

Lataa esitys powerpoint

Mainoksista runoiksi! -työpaja (90 min)

Ohjeet: Tarvitset esityksen ja erivärisiä tarralappuja.

Lataa esitys powerpoint

 

Tunnista viherpesu! -työpaja (75 min)

Ohjeet: Tarvitset diaesityksen ja oppilaille muistiinpanovälineet ryhmätehtävää varten (paperia ja kynää tai esim. Padlet-taulun).

Lataa esitys powerpoint

Työpajan ryhmätehtävään tarvitaan myös esimerkkimainokset:

 1. Maitomainos 
 2. Lenkkarimainos 
 3. Tietokonemainos 
 4. Verkkokauppamainos

Palaute työpajarungoista

Oletko hyödyntänyt Eetin osallistavia työpajarunkoja? Keräämme palautetta työpajarungoista tällä lomakkeella. Kiitos palautteen antamisesta!

Taustamateriaalit

Tutustu myös muihin Eetin oppimateriaaleihin.

Muita materiaalivinkkejä maailmankansalaisuuteen: www.globaalikasvatus.fi

Haku