Eettisen kaupan puolesta ry

Eetti on tuottanut opettajien ja oppilaiden käyttöön oppimateriaali Globaalin kuluttajan foorumin. Myös Globaalin kuluttajan oppikirjat (alla) ovat tuttuja ja suosittuja.

Vinkkejä ja ja painettuja oppaita voi tiedustella Eetin globaalikasvatuksen koordinaattorilta.

Globaalin kuluttajan foorumi

Verkko-oppimateriaalissa tehtävävalikoima on laajentunut ja materiaalit ovat entistä helpommin saatavilla. Globaalin kuluttajan foorumi tukee sekä peruskoulun että lukion opetuksen arvopohjaa ja opetussuunnitelmien sisältöjä. Sivuston käyttö on maksutonta.

Globaalin kuluttajan foorumi osoittaa yhteyksiä nuorten arkisten kulutusvalintojen ja globaalien kehityskysymysten välillä. Foorumilla tarkastellaan kuluttamisen vaikutuksia niin ympäristöön kuin ihmisiinkin ja tuodaan esiin maailmantalouden problematiikkaa.

Foorumi tutustuttaa laajasti vastuullisen kuluttamisen tapoihin ja antaa eväitä pohtia kriittisesti länsimaista kulutuskulttuuria, mainonnan valtaa ja päätöksentekijöiden vastuuta. Foorumi myös kannustaa nuoria ryhtymään tulevaisuuden tekijöiksi.

Tehtävissä perehdytään mm. seuraaviin aiheisiin:

 • ekologinen selkäreppu ja ekologinen jalanjälki
 • vesi- ja hiilijalanjälki, luonnonvarojen hyödyntäminen globaalisti
 • globaalin kaupan hyötyjen ja haittojen jakautuminen
 • työntekijöiden olot kehitysmaissa
 • yritysvastuu, vastuullinen kuluttaminen ja reilu kauppa
 • kulutuskriittisyys
 • vaikuttamisen keinot ja aktiivinen kansalaisuus

Foorumilla voi myös tehdä globaalin kuluttajan testin ja saada todistuksen monipuolisesta perehtymisestä maailmankaupan ja kulutuksen teemoihin.

Globaalin kuluttajan oppikirjat

Uusi päivitetty oppikirja on saatavana maksutta kouluille sekä PDF-muodossa että painettuna versiona. Vuonna 20092010 toimitettu, lukioille ja ammattikouluille suunnattu sekä ruotsinkielinen oppikirja ovat saatavilla pdf-muodossa:

Globaalin kuluttajan oppikirja
Globaalin kuluttajan oppikirja - Opettajan opas
Globaalin kuluttajan oppikirja lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille
Den globala konsumentens lärobok

Globaalin kuluttajan foorumia ja oppikirjoja kannattaa hyödyntää, koska ne:

 • tukevat peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmien tavoitteita
 • tarjoavat materiaalia peruskoulun ja lukion aihekokonaisuuksien käsittelyyn
 • liittyvät erityisesti maantieteen, biologian, historian, yhteiskuntaopin ja katsomusaineiden oppisisältöihin
 • sopivat myös valinnaiskurssin aiheeksi tai eri oppiaineita yhdistäväksi monialaiseksi kokonaisuudeksi
 • vahvistavat oppilaan tiedonhankintataitoja ja kykyä tiedon kriittiseen arviointiin
 • voidaan ottaa käyttöön ryhmässä tai itsenäisesti, foorumilla opettaja voi monitoroida oppilaiden suorituksia
 • herättävät pohtimaan oman toiminnan merkitystä ja innostavat toimimaan

Globaalin kuluttajan foorumi toteutettiin osana Globaalin kuluttajan ajokortti – kohti kansalaisvaikuttamista -hanketta (20122013) ulkoministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuella. Hankkeen yhteistyökumppaneita olivat mm. Luonto-Liitto, Reilu kauppa, Finnwatch ja Tikkurilan lukio. Foorumin lisäksi hankkeen puitteissa tehtiin kouluvierailuja ja järjestettiin Nuorten kuluttajafoorumi -tapahtuma.

Haku