Eettisen kaupan puolesta ry

Globaalin kuluttajan foorumi ja oppikirja

Eetti on tuottanut opettajien ja oppilaiden käyttöön nettioppimateriaali Globaalin kuluttajan foorumin. Myös Globaalin kuluttajan oppikirjat (alla) ovat jo monelle tuttuja.

Verkko-oppimateriaalissa tehtävävalikoima on laajentunut ja niin materiaalit kuin tehtävätkin ovat entistä helpommin saatavilla. Globaalin kuluttajan foorumi tukee sekä peruskoulun että lukion opetuksen arvopohjaa ja opetussuunnitelmien sisältöjä. Foorumin käyttö on maksutonta.

Globaalin kuluttajan foorumi osoittaa yhteyksiä nuorten arkisten kulutusvalintojen ja globaalien kehityskysymysten välillä. Foorumilla tarkastellaan kuluttamisen vaikutuksia niin ympäristöön kuin ihmisiinkin ja tuodaan esiin maailmantalouden problematiikkaa. Foorumi tutustuttaa laajasti vastuullisen kuluttamisen tapoihin ja antaa eväitä pohtia kriittisesti länsimaista kulutuskulttuuria, mainonnan valtaa ja päätöksentekijöiden vastuuta. Foorumi myös rohkaisee aktiiviseen kansalaisuuteen ja kannustaa nuoria ryhtymään itse tulevaisuuden tekijöiksi.

Globaalin kuluttajan foorumilla perehdytään mm. näihin aiheisiin:

 • ekologinen selkäreppu ja ekologinen jalanjälki
 • vesi- ja hiilijalanjälki, luonnonvarojen hyödyntäminen globaalisti
 • globaalin kaupan hyötyjen ja haittojen jakautuminen
 • työntekijöiden olot kehitysmaissa
 • yritysvastuu, vastuullinen kuluttaminen ja reilu kauppa
 • kulutuskritiikki
 • vaikuttamisen keinot ja aktiivinen kansalaisuus

Globaalin kuluttajan foorumilla voi tehdä globaalin kuluttajan testin. Siitä on mahdollista saada todistus monipuolisesta perehtymisestä globaalin maailmankaupan ja kulutuksen teemoihin.  Testin voi tehdä, kun on tutustunut foorumin innostaviin ja informatiivisiin materiaaleihin.

Globaalin kuluttajan foorumi toteutettiin vuosina 2012-2013 osana Globaalin kuluttajan ajokortti – kohti kansalaisvaikuttamista -hanketta, joka sai rahoitusta ulkoministeriön viestintä- ja kehityskasvatusvaroista. Hankkeen yhteistyökumppaneita olivat mm. Luonto-Liitto, Reilun kaupan edistämisyhdistys, Finnwatch ja Tikkurilan lukio. Globaalin kuluttajan foorumin lisäksi hankkeen puitteissa tehtiin kouluvierailuja ja järjestettiin Nuorten kuluttajafoorumi -tapahtuma.

Tutustu Globaalin kuluttajan foorumiin!

Globaalin kuluttajan oppikirjat

Globaalin kuluttajan oppikirjat toimivat opetusmateriaalina kouluille. Uusi, päivitetty oppikirja on saatavana sekä PDF-muodossa että painettuna versiona. Ota yhteyttä (globaalikasvatus(at)eetti.fi), jos haluat tilata oppikirjoja. Materiaalit ovat kouluille maksuttomia.

Vuonna 2009-2010 toimitettu, lukioille ja ammattikouluille suunnattu sekä ruotsinkielinen oppikirja ovat saatavilla pdf-muodossa.

Lataa oppikirjat sähköisenä:

Globaalin kuluttajan oppikirja
Globaalin kuluttajan oppikirja - Opettajan opas
Globaalin kuluttajan oppikirja lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille
Den globala konsumentens lärobok

Globaalin kuluttajan foorumia kannattaa hyödyntää, koska se:

 • tukee peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmien tavoitteita
 • tarjoaa materiaalia peruskoulun ja lukion aihekokonaisuuksien käsittelyyn
 • liittyy erityisesti maantieteen, biologian, historian, yhteiskuntaopin, uskonnon ja elämänkatsomustiedon oppisisältöihin
 • sopii myös valinnaiskurssin aiheeksi tai eri oppiaineita integroivaksi monialaiseksi oppimiskokonaisuudeksi
 • vahvistaa opiskelijan tiedonhankintataitoja ja kykyä tiedon kriittiseen arviointiin
 • voidaan toteuttaa joko ryhmässä tai itsenäisesti, opettaja voi monitoroida netissä oppilaiden suorituksia
 • herättää pohtimaan oman toiminnan merkitystä ja innostaa toimimaan

Lisätietoa Globaalin kuluttajan foorumista ja oppikirjoista sähköpostitse globaalikasvatus(at)eetti.fi.

Haku