Vetoomusteksti yrityksille

Vetoomus: Läpinäkyvyys tuotantoketjussa

Hyvä X-yrityksen edustaja,

Pyydämme teitä Change your shoes -verkoston puolesta olemaan alan edelläkävijä julkaisemalla toimijat koko kenkien tuotantoketjunne osalta. Pyydämme myös, että ryhdytte toimiin varmistaakseenne turvallisen työympäristön työntekijöille, jotka altistuvat myrkyllisille kemikaaleille nahan parkitsemisprosessissa ja kunnioitatte ihmisoikeuksia koko tuotantoketjussanne.

Maailma Kylässä -festivaaleilla (27.-28.5) julkaistava vetoomus on osa eurooppalaista kampanjaa, jossa keskitytään läpinäkyvyyteen kenkäteollisuuden tuotantoketjuissa. Kampanja sisältää vetoomuksen kenkiä teettäville yrityksille – kuten teille. Lisätiedot ja vaatimukset näette alla.  

Change your shoes on 15 eurooppalaisen ja kolmen aasialaisen kansalaisjärjestön verkosto, joka työskentelee globaalin nahka- ja kenkäteollisuuden sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien olosuhteiden parantamiseksi. Työskentelemme yhteistyökumppaneiden kanssa tuotantomaissa – sekä Euroopan sisällä että maailmanlaajuisesti – ja herätämme tietoisuutta työolosuhteista kenkien tuotantoketjuissa. Kannustamme kenkä- ja vaateteollisuutta parantamaan olosuhteita omissa tuotantoketjuissaan. Työmme keskittyy useihin eri teemoihin nahka- ja kenkäteollisuuden saralla, kuten työolosuhteisiin, palkkoihin ja kotona työtä tekevien oikeuksiin. 

Tuotantoketjujen läpinäkyvyys: Kasvava trendi

Vaate- ja kenkäteollisuuden tuotantoketjut ovat monimutkaisia ja vastuun jakautuminen usein epäselvää. Läpinäkyvyyden puute eurooppalaisten yritysten tuotantoketjuissa on ollut pitkään ihmisoikeuksien ja työolojen parantamisen hidasteena. Esimerkiksi Rana Plaza -rakennuksen sorruttua huhtikuussa 2013, oli tärkeää saada nimetyksi tehtaissa teettäneet brändit, jotta uhreille voitiin maksaa kompensaatiota. Valitettavasti ainoa tapa, jolla eurooppalaiset yritykset saatiin nimettyä, oli etsiä raunioista merkkilappuja.

YK:n  liike-elämää ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaan yritysten tulee raportoida miten se on täyttänyt velvollisuutensa kunnioittaa ihmisoikeuksia sekä korjata ja lieventää rikkomuksia. Yritysten tulee tunnistaa riskit ja näyttää, että ne toimivat riskien ehkäisemiseksi. Riskien arvioimis- ja raportointiprosessin avulla yritykset tulevat tietoisiksi sekä estävät ja lieventävät kielteisiä ihmisoikeusvaikutuksia.

Kuluttajien paine läpinäkyvyyden edistämiseksi kasvaa

Tuoreen tutkimuksen mukaan yli puolet eurooppalaisista uskoo läpinäkyvyyden olevan  tärkein kysymys kenkien tuotannossa ja vain 4 % uskoo olevansa tarpeeksi tietoisia  kenkiensä tuotanto-oloista. Viimeaikainen yritysvastuun kehityksen suunta ja kansalliset sekä eurooppalaiset aloitteet raportoinnista näyttävät trendin olevan kohti läpinäkyvämpää toimintaa.

Mitä läpinäkyvyys on ja mitä pyydämme teiltä

Todellinen läpinäkyvyys on muutakin kuin toimittajien nimien julkaisemista – se on säännöllistä raportointia ja tiedon jakamista toimittajista, ja siitä, miten työolosuhteita valvotaan sekä muista ihmisiä tai ympäristöä koskevista seikoista kuten työntekijöiden määrästä, palkoista, sopimusten ehdoista ja käytetyistä kemikaaleista. Useat maailmanlaajuiset ja suomalaiset yritykset ovat julkaisseet ensimmäisen portaan (tier 1) toimittajiensa listat, mutta vain muutamat ovat julkaisseet lisätietoa, kuten raportteja, toimintasuunnitelmia ja palkkoja, puhumattakaan koko tuotantoketjun julkaisemisesta. Tarvitaan myös tarkempaa lainsäädäntöä, jotta yritystoiminta olisi läpinäkyvämpää.

Läpinäkyvyysvetoomuksemme lanseerataan Maailma kylässä -festivaaleilla. Julkaisemme vetoomuksen keskeisille eurooppalaisille ja suomalaisille toimijoille (S-ryhmä, Kesko, Sievi ja Reima). Vetoomus keskittyy seuraaviin päävaatimuksiin (täysi lista vaatimuksista englanniksi tämän kirjeen alaosassa)

  • Julkaiskaa kaikkien tavarantoimittajien ja alihankkijoiden nimet ja osoitteet koko tuotantoketjun osalta. Julkaiskaa toimittajatehtaidenne ja niiden alihankkijoiden nimet (mukaan lukien mm. parkitsimot), osoitteet ja  yhteistiedot sekä yksityiskohdat kotonaan työtä tekevistä. 
  • Raportoikaa edistymisestä vaarallisista kemikaaleista luopumisessa. Raportoikaa vuosittain ponnisteluistanne kemikaalien, kuten kromin, vähentämiseksi. Jos kromiparkitsemista käytetään, varmistakaa että tarvittavia turvallisuus- ja terveysstandardeja noudatetaan ja että kerrotte kuluttajille tästä valmiissa tuotteessanne. 
  • Näyttäkää toteen, että kunnioitatte kenkienne tekijöiden ihmisoikeuksia ja taatkaa vastuulliset työolosuhteet kansainvälisten työ- ja ihmisoikeuksien mukaisesti.  Raportoikaa vuosittain tuotantonne ihmisoikeusriskeistä ja -vaikutuksista koko tuotantoketjussa, sisältäen raportoinnin tarkastuksista ja muista huolellisuusvelvoitteen sisältämistä prosesseista ja käytännöistä sekä siitä, kuinka tarkastelette niiden vaikuttavuutta. Raportoikaa vuosittain ponnisteluista mahdollisten rikkomusten korvaamiseksi.

Emme odota teidän toteuttavan läpinäkyvyysvaatimuksiamme kokonaisuudessaan heti, mutta toivomme  sitoutumista kohti suurempaa läpinäkyvyyttä tuotantoketjuissanne. 

Parhain terveisin,
Anna Härri

Change your shoes -kampanjan puolesta

Change your shoes on kansainvälinen 15 eurooppalaisen ja kolmen aasialaisen kansalaisjärjestön verkosto, joka kampanjoi ja lobbaa sosiaalisesti ja ympäristöystävällisesti kestävien ratkaisujen puolesta kansainvälisessä kenkä- ja nahkateollisuudessa.


Yhteistyökumppanit: 

Südwind – ItävaltaFederación SETEM (SETEM) – EspanjaINKOTA-netzwerk e.V. – SaksaGender Education, Research and Technologies foundation (GERT) – BulgariaNaZemi – TsekkiGlobalization Monitor – Hong KongTrade Union Rights Centre (TURC) – IndonesiaBuy Responsibly Foundation (BRF) – PuolaFair Action – RuotsiSlovak Centre for Communication and Development (SCCD) – SlovakiaSÜDWIND e.V. – SaksaClean Clothes Campaign Denmark (CCCDK) – TanskaLabour Behind the Label (LBL) – UKUmweltschutzorganisation GLOBAL 2000 – ItävaltaPro Ethical Trade Finland (PETF) – SuomiSociety for Labour and Development (SLD) – IntiaCENTRO NUOVO MODELLO DI SVILUPPO (SNMS)- ItaliaFAIR – Italia

Change your shoes

Tekstiilituotantoon verrattuna nahka- ja kenkäteollisuuden prosessien epäkohdat ovat laajalti tuntemattomia. Change your shoes on eurooppalainen aloite, joka kampanjoi eettisen, kestävän ja läpinäkyvän kenkätuotantoketjun puolesta. Aktivoimme ihmisiä kuluttajina ja kansalaisina vaatimaan parempia työoloja nahkakenkiemme valmistajille. Teemme tutkimusta työ- ja ympäristöolosuhteista nahka- ja kenkäteollisuudessa pohjaksi keskustelulle EU:n kansalaisten, päättäjien ja kenkäyritysten kanssa näiden epäkohdista. Teemme myös yhteistyötä ammattiliittojen sekä työoikeusjärjestöjen kanssa ja tuemme heitä ongelmissa parempien työolosuhteiden parantamiseksi tuotantomaissa.

Mihin uskomme:

1) Kenkätuotannon työntekijät ovat oikeutettuja elämiseen riittävään palkkaan.

2) Kenkätuotannon työntekijät ovat oikeutettuja turvallisiin työoloihin.

3) Kuluttajilla on oikeus turvallisiin tuotteisiin ja läpinäkyvyyteen kenkiensä tuotannossa.


Löydätte julkaisumme ja lisätietoa työstämme täältä: www.puhtaatvaatteet.fi/kengat

Annex: Full Change Your Shoes Demands on Transparency For Brands.

  1. Report annually on the impact of their activities throughout the supply chain on human rights, including explicit reporting on due diligence processes, policies, and on the effectiveness of their responses to address the adverse impacts of their activities, using measurable indicators;  
  2. Disclose the names, addresses and contact details of supplier facilities, subcontracted suppliers and labour agents managing home-working facilities, on an annual basis or more frequently;
  3. Recognise and regulate home workers in the supply chain
  4. Publish social audit reports including Assessment findings including, wage levels, risk assessments, audit inspections of suppliers, and corrective actions plans.
  5. Work alongside key stakeholders to report regularly on human rights impacts and their work towards protection, remedy, and remediation, where appropriate and in instances of adverse impact
  6. To increase leverage, companies must cooperate with industry peers to resolve the problems with lack of transparency and worker’s safety within the leather sector and provide full transparency and involvement of worker’s representatives within multi stakeholder and business initiatives.  

On Chromium

The leather and shoe industry must identify and remedy risks for workers and the environment in shoe production and tanning processes and regularly and publicly report on the remedies and processes used to ensure the safest way of production.   Companies must report on efforts to increase alternative tanning. If chromium tanning is used, companies must show use of state of the art technology.