Reiluttaja - Reilu kuluttaja

Reiluttaja

"Reiluttaja on aktiivinen kuluttaja joka omalla toiminnallaan tahtoo edistää reilua ja oikeudenmukaista maailmankauppaa. Reiluttaja-arvonimeä voivat käyttää kahden päivän koulutuksen suorittaneet yksityiset ihmiset, jotka halutessaan kykenevät viemään tietoa vastuullisesta kuluttamisesta myös omille sidosryhmilleen. Reiluttaja voi edistää lähipiirinsä tietoisuutta itselleen parhaaksi kokemallaan tavalla, sillä kaikki Reiluttajat ovat omanlaisiaan."

Reilun kaupan suosio jatkaa kasvuaan, mutta kuluttajat kaipaavat lisää tietoa ostopäätöstensä tueksi. Eettisen kaupan puolesta ry on vuodesta 2009 kouluttanut jo yli 200 suomalaista Reilun kaupan asiantuntijoiksi, ja joka vuosi koulutamme noin 30 lisää. Reiluttaja – Reilu kuluttaja -koulutusohjelman tavoitteena on tuottaa vastuullisen kuluttamisen osaajia, jotka aktiivisella toiminnallaan ja kampanjoinnillaan lisäävät suomalaisten tietoisuutta ja kiinnostusta jokapäiväisten kulutustottumustemme vaikutuksista kehitysmaiden ihmisten elämään. Reiluttajien toimintaan koulutuksen jälkeen kuuluvat mm. kouluvierailut nuorille, puhujavierailut, Reilun kaupan tuotteiden maistatukset, paikallisryhmätoiminta ja eettisestä kuluttamisesta bloggaaminen.

Hae Reiluttajaksi!

Reiluttaja -koulutuksia järjestetään muutaman kerran vuodessa yhteistyössä Reilu kauppa ry:n kanssa. Reiluttajaksi voi hakea kuka tahansa vastuullisesta kuluttamisesta, maailmankaupasta ja kehityskysymyksistä kiinnostunut henkilö. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta em. kysymysten parissa toimimisesta tai kampanjoinnista, koulutuksessa saat tarvittavat tiedot ja materiaalit. Koulutus on maksuton. Jokainen osallistuja saa koulutuksen päätyttyä todistuksen, joka oikeuttaa käyttämään Reiluttaja -arvonimeä.

Lisätietoja

reiluttaja(at)eetti.fi, 050 349 5230