Ian Cook ja Häiriköt-päämaja: Vastamainokset ja pedagogiikka

helmikuun 12. klo 16:00

Prof. Ian Cook ja Häiriköt-päämaja esittää: Vastamainokset ja pedagogiikka
*** In English below ***

Tervetuloa ainutlaatuiselle luennolle ja keskusteluun monialaisesta opettamisesta, erityisteemalla maailmankauppa ja vastamainonta, ma 12.2. klo 16-19 Kruununhakaan Helsingin yliopistolle.

Tilaisuus alkaa luennolla, jonka pitää Suomessa vieraileva, kaupan oikeudenmukaisuutta ja aktivismia tutkiva maantieteilijä Ian Cook (University of Exeter).

Tilaisuuden järjestävät FM Eeva Kemppainen ja prof. Ian Cook (Kuilut umpeen), Häiriköt-päämaja ja prof. Sirpa Tani (Helsingin yliopisto).

Ohjelma

16.00 Ian Cook: Follow The Thing – researching trade justice and creative activism + questions (in English)
17.00 Kahvit
17.20 Pinja Sipari ja Eeva Kemppainen: Global Meal – vastamainontaa ruuasta kouluissa
17.45 Paneeli: Monialaista pedagogiikkaa vastamainoksilla? Panelisteina yliopistonlehtori ja oppikirjailija Hannele Cantell (Helsingin yliopisto, maantiede), opetusneuvos Mikko Hartikainen (Opetushallitus, kuvataide) ja globaalikasvattaja Eeva Kemppainen. Juontajana toimittaja, kulttuurihäirikkö Jari Tamminen.
18.30 Keskustelua – Discussion

Tilaisuus on kohdistettu erityisesti maantieteen, kasvatustieteiden, opetus- ja kustannusalan ammattilaisille ja opiskelijoille sekä vastamainonnasta kiinnostuneille.

Tervetuloa Athena-rakennukseen, sali 302, Siltavuorenpenger 3 A, 3. krs., Helsinki. Tilaan mahtuu noin 70 henkilöä. Vapaa pääsy, ei ilmoittautumista.

VASTAMAINOKSET ovat mainosparodioita, jotka tuovat esiin kriittisen viestin: huumorin avulla, mainosten kieltä käyttämällä kommentoidaan maailmankauppaan ja kulutukseen liittyviä ongelmia, kuten tuotannon ympäristöhaittoja, ihmisoikeusloukkauksia tai kauneusihanteita. Metodina vastamainonta voi tukea nuorten kasvatusta aktiivisiksi kansalaisiksi ja yhdistää eri oppiaineita.

IAN COOK on kulttuurimaantieteen professori Exeterin yliopistossa Britanniassa. Hän on tehnyt yli 20 vuotta ja 80 tieteellistä julkaisua tuotantoketjujen ja aktivismin tutkimuksen sekä kriittisen pedagogiikan saralla. Tutkimuksessaan Cook on kiinnostunut siitä, miten taiteilijat, aktivistit, elokuvantekijät, journalistit ja muut tutkivat kysymystä ’kuka tekee ostamamme kulutustuotteet?’, mitä vaikutuksia heidän työllään voi olla kuluttajiin, yrityksiin ja työntekijöihin ympäri maailman ja miten nämä yhteydet muuttuvat internetin ja sosiaalisen median avulla. Suomessa Ianin tutkimusta sovelletaan myös opetuksessa.


**************

Prof. Ian Cook and Häiriköt-päämaja present: Subvertisements and pedagogy

Welcome to a unique lecture and discussion on cross-curricular teaching, with focus on global trade and subvertising, on Mon 12th February at 4-7 pm at University of Helsinki.

The event begins with a lecture by a visiting geographer Ian Cook, followed by a presentation and a panel discussion on subvertisements and pedagogy.

IAN COOK is a professor of cultural geography at the University of Exeter, United Kingdom. Cook has a history of more than 20 years of academic work and 80 scientific publications in researching production chains, activism and critical pedagogy. In his research, Cook is interested in how artists, activists, filmmakers, journalists and others research and engage their audiences in the question ‘who makes the things that we buy?’, what impacts this work can have on consumers, corporations and workers worldwide, and how these relations are transformed through the internet and social media. In Finland, Cook’s work is applied to teaching about trade and critical ad parodies, subvertisements.

The event is organised by global educator MSc Eeva Kemppainen and prof. Ian Cook (Kuilut umpeen - Closing the gap), Häiriköt-päämaja and prof. Sirpa Tani (University of Helsinki).

Welcome to Athena building, room 302, Siltavuorenpenger 3 A, 3rd floor, Helsinki. There is space for 70 people. Free entrance, no registration.

Lisätietoa, more information:

Eeva Kemppainen
eeva.m.kemppainen@gmail.com
www.kuilutumpeen.fi