Maailmankaupalle uudet säännöt Buenos Airesissa?

11.12.2017

Maailman kauppajärjestö WTO:n 11. ministerikokous Buenos Airesissa Argentiinassa

Vaikka usko Maailman kauppajärjestö WTO:n vaikuttavuuteen on heikentynyt sitä myötä, kun vuonna 2001 käynnistetty Dohan kauppaneuvottelukierros (Doha Development round) on venynyt, Donald Trumpin hallituksen väkevä WTO-kritiikki on osaltaan auttanut palauttamaan tahdon saada aikaan monenvälisiä sopimuksia.

Odotukset Buenos Airesissa Argentiinassa 10.–13.12.2017 järjestettävälle WTO:n 11. ministerikokoukselle eivät kuitenkaan ole korkealla.

– Toiveissa on, että ministerikokouksessa löydettäisiin yhteisymmärrys Dohan auki olevista aiheista, kuten kehitysmaille tärkeistä maataloustuista. Tällä hetkellä länsimaat näyttäisivät kuitenkin priorisoivan ihan muita aiheita, kuten sähköistä kaupankäyntiä ja siihen liittyviä sääntöjä. Kokouksen kiinnostavimmat ja maailman köyhimmille merkittävimmät päätökset tehdään kalastustuista, maatalouden kansallisista tuista ja elintarvikkeiden varastoinnista ruokaturvan tarpeisiin, kertoo Buenos Airesissa neuvotteluja seuraava Eettisen kaupan puolesta ry:n Maija Lumme.

WTO:n päätöksillä on merkittäviä vaikutuksia maailman köyhimmille ihmisille. Esimerkiksi elintarvikkeiden varastointi on ollut kiistanalainen kysymys WTO:ssa, sillä joillekin kehitysmaille se on tärkeä osa kansallista ruokaturvaa, kun taas länsimaat näkevät, että se saattaa vääristää markkinoita.

Balin neuvotteluissa 2013 sovittiin ”rauhan pykälästä”, joka antoi Intian ruokaturvaohjelmalle neljän vuoden jatkoajan. Nyt asialle toivotaan pysyvää ratkaisua. Intian väestöstä 14,5 % eli noin 190 miljoonaa ihmistä kärsii aliravitsemuksesta ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat sadonmenetykset ovat ajaneet lähes 60 000 intialaista maanviljelijää itsemurhaan.

– Ruokaturvaohjelman kieltäminen markkinoiden vääristymiseen vedoten olisi tuhoisaa. Silti rikkaat maat ovat esittämässä ruokaturvaohjelmia ylläpitäville maille vaatimuksia, jotka voivat vaikeuttaa ohjelmien toteuttamista ja siten vaarantaa maiden jo ennestään heikkoa ruokaturvaa, Lumme kuvailee.

Ministerikokouksen sunnuntaisissa avajaispuheenvuoroissa puhuttiin kaupan yhteisten sääntöjen merkityksen lisäksi avoimesta dialogista, kestävästä kehityksestä ja reilusta kaupasta. Toiveet WTO-järjestelmän kehittämisestä ja tukemisesta oli selvästi suunnattu Yhdysvalloille, jonka kauppaedustajan Robert Lighthizerin on ilmoitettu lähtevän kokouksesta tiistaina, päivää ennen kokouksen päättymistä.

– Avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistämisen sijaan WTO on antanut kokousta isännöivän Argentiinan rajoittaa järjestöjen osallistumismahdollisuuksia rajusti. Kokouksen alla mustalle listalle joutui yli 60 järjestöjen ja median edustajaa, joista suurimmalle osalle osallistumisoikeus palautettiin vasta kansalaisyhteiskunnan ja muiden valtioiden painostuksen alla, Lumme sanoo.

Maijan kokouskuulumisia Twitterissä ja Instagramissa: #maijawtossa

Lisätietoja:

Maija Lumme
Eettisen kaupan puolesta ry
044 0250412
maija.lumme(at)eetti.fi

Argentiina estää järjestöjen pääsyn WTO-kokoukseen – suomalaisjärjestö joukossa (Kepa 5.12.2017)

Maailman kauppajärjestö heräsi henkiin (Eetti 17.12.2013)