Selvitys: Kenkien alkuperästä mahdoton saada tietoa

20.9.2017


Suomalaisten kenkävalmistajien tuotantoketjut ovat edelleen pääosin piilossa, selviää uudesta Raaka-aineet piilossa -selvityksestä. Etenkään kenkien raaka-aineiden ja materiaalien, kuten nahan tuotannosta ei kerrota julkisuudessa juuri mitään.

Selvityksessä tarkasteltiin Keskon, S-ryhmän, Sievin ja Reiman – neljän merkittävän suomalaisen kenkiä teettävän yrityksen – läpinäkyvyyttä eli sitä, miten avoimesti ne kertovat valmistamiensa kenkien tuotantoketjuista sekä työstään ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi.

Kesko ja S-ryhmä kertovat verkkosivuillaan ensimmäisen portaan tehtaiden maat ja nimet, mutta tehtaiden osoitetietoja ei julkaista, eikä myöskään tietoja kengissä käytettyjen materiaalien alkuperästä. Kesko ei sähköpostitse antamiensa lisätietojen mukaan tunne koko tuotantoketjuaan. Myöskään S-ryhmä ei kysyttäessä antanut tietoja raaka-aineiden tai materiaalien alkuperästä.

Selvityksen yrityksistä Sievi on ainoa, joka valmistaa kenkiä Suomessa. Myöskään Sievi ei kuitenkaan kerro käyttämiensä materiaalien alkuperästä. Reiman kenkien tuotannosta on vähiten tietoa saatavilla. Yritys kuitenkin julkaisi kenkien tuotantomaat verkkosivuillaan selvityksen teon aikana, mutta yksityiskohtaisempia tietoja tehtaista ei anneta liikesalaisuuteen vedoten.

– Vakavimmat ihmisoikeusloukkaukset tapahtuvat usein tuotantoketjun alkupäässä materiaalien ja raaka-aineiden tuotannossa. Siksi olisi tärkeää, että yritykset tuntisivat ja kertoisivat avoimesti kaikki toimijat tuotantoketjunsa varrella, sanoo Eettisen kaupan puolesta ry:n kampanjakoordinaattori Anna Härri.

Läpinäkyvyyden avulla sekä työntekijät itse että muut sidosryhmät, kuten toimittajat ja ammattiliitot sekä yksittäiset kuluttajat pystyvät seuraamaan työntekijöiden oikeuksien toteutumista.

Selvityksen yritykset kertovat verkkosivuillaan yleisellä tasolla ihmisoikeusperiaatteistaan, mutta kaikilla on vielä parantamisen varaa siinä, miten yksityiskohtaisesti ne kertovat omista toimistaan ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi.

Vaadi, että yritykset kertoisivat avoimesti tuotannostaan täällä!

Selvityksen pääasiallinen metodi oli verkkosivujen läpikäynti, jonka lisäksi yrityksiltä pyydettiin lisätietoja sähköpostitse.

Lisätietoja:
Kampanjakoordinaattori
Anna Härri
Eettisen kaupan puolesta ry
0400 878 205, anna.harri@eetti.fi

www.eetti.fi
www.puhtaatvaatteet.fi/kengat

Raaka-aineet piilossa – Suomalaisten kenkäyritysten tuotantoketjun läpinäkyvyys -selvityksen julkaisee Eettisen kaupan puolesta ry, osana kansainvälistä Change your shoes -hanketta. Euroopan unioni tukee Change your shoes -hanketta. Hankkeen julkaisut ovat yksinomaan Eettisen kaupan puolesta ry:n vastuulla, eikä niiden voida katsoa edustavan Euroopan unionin mielipiteitä.