Jäsenkyselyn tulokset 2017

Kysyimme jäseniltämme, miten tyytyväisiä he ovat olleet toimintaamme. Saimme yhteensä 73 vastausta - suurkiitos vastanneille! Eetin toiminta selvästi kiinnostaa ja saa kiitosta. Monien mielestä Eetti on lisännyt tietoutta maailmankaupan kysymyksistä ja innostanut toimimaan eettisemmin. Eetiltä toivotaan lisää sosiaalisia, matalan kynnyksen tapahtumia ja sitä, että jäsenistä pidetään parempaa huolta. Lisäksi toivottiin, että viestintä ja kotisivut olisivat selkeitä ja visuaalisempia. Löydät koosteen vastauksista täältä.