Aamiaisen äärellä keskusteltiin yritysvastuun ajankohtaisista asioista

25.9.2013


Eettisen kaupan puolesta ry järjesti tiistaina 17.9 aamiaistilaisuuden, jossa keskusteltiin yritysvastuun ajankohtaisista aiheista. Keskustelua herätti mm. EU:n direktiiviehdotus, joka tekisi suuryritysten vastuuraportoinnin pakolliseksi.

Mukana keskustelemassa olivat Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala, Kepan kehityspoliittinen asiantuntija Eva Nilsson sekä Eetin toiminnanjohtaja Lotta Staffans.

Sonja Vartiala puhui täydelle salille Finnwatchin tuoreimmasta tutkimuksesta Stora Enson Intian Chennaissa sijaitsevan tehtaan työoloista. Vartiala korosti kuinka hallitusohjelman tavoitteena on nostaa suomalaiset yritykset yritysvastuun edelläkävijöiksi, jolloin erityisesti valtio-omisteisten yritysten tulisi tässä asiassa olla sunnannäyttäjiä. Stora Enso on yksi Suomen suurimmista yrityksistä, jonka suurin omistaja on Suomen valtio.

Stora Enso myös määritteli vuonna 2010 strategiansa uudelleen ja asetti yrityksen päämääräksi ”Do good for the people and the planet.” Tätä taustaa vasten Finnwatchin tutkimuksen mukaan Stora Enson Intian tehtailla löytyi puutteita, joista keskeisimmät epäkohdat olivat elämiseen riittämätön palkka, puutteita työolosuhteissa (esim. korkeat työskentelylämpötilat), tehtaan virallinen ohjesääntö ei noudattanut ILOn suosituksia tai tehtaan omaa henkilöstöohjetta ei kaikilta osin noudatettu. Lisäksi tehtaan työntekijöistä kolme neljäsosaa olivat daliteja, joiden aseman parantamiseksi tehtailla ei ollut tehty aktiviisia toimenpiteitä.

- Myönteistä oli kuitenkin se, että Stora Enso on koko tutkimusprosessin ajan toiminut avoimesti, mikä ei ole itsestäänselvyys, Vartiala huomautti. Yritys on tehnyt tehtaalla myös parannuksia ja esimerkiksi tehtaan onnettomuustilastot näyttävät työtapaturmien vähentyneen merkittävästi.

 

Vastuullisuusraportointi pakolliseksi?

Eva Nilsson teki vuorostaan katsauksen yritysvastuukentällä tapahtuviin ajankohtaisiin asioihin. Tällä hetkellä eduskunnassa käsitellään EU-komission ehdotusta, joka toteutuessaan tekisi suuryritysten vastuuraportoinnin pakolliseksi.

Komission ehdotus, jota myös Suomi kannattaa, on että yritykset joutuisivat raportoimaan vain taloudellisesti merkittävistä riskeistä, mikä tarkoittaisi ettei yhteiskunnallisista - tai ihmisoikeusriskeistä tarvitsisi raportoida ellei niitä nähtäisi taloudellisena riskinä yrityksen toiminnalle.

- Toinen ongelma on raporttien luotettavuus, jos yritykset voivat itse päättää mitä raportteihin kirjataan ja mitä jätetään kirjaamatta. Direktiivin pitäisi sisältää selkeitä ohjeita siitä, mitä yritysten tulee raportoida.

Yrityspuolella närää herättää puolestaan raportoinnista aiheutuvat kustannukset, jos yhteiskuntavastuuraportti liitettäisiin osaksi yritysten toimintakertomusta, jolloin se Suomen lain mukaan pitäisi myös tilintarkastaa.

 

Hampaaton valitusmekanismi

Keskustelua herätti myös työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimiva Yhteiskunta- ja yritysvastuu neuvottelukunta YHVA, jonka tehtävä on neuvoa hallitusta miten Suomi saavuttaisi tavoitteensa yritysvastuun edelläkävijänä. Neuvottelukunta koostuu mm. työmarkkina- sekä kansalaisjärjestöistä sekä eri viranomaistahoista. Se toimii myös OECD:n kansallisena yhteyselimenä, mikä tarkoittaa että YHVA käsittelee valitukset, jos suomalaisen yrityksen epäillään toimineen OECD:n ohjeistusten vastaisesti.

Kyseessä on kuitenkin epäjuridinen elin, joka ei voi asettaa sanktioita vaan antaa vain suosituksia. Ensimmäinen valitusprosessi saatiin päätökseen kesäkuussa, jolloin YHVA antoi vapauttavan päätöksen kantelusta suomalaisyritys Pöyryä vastaan. Useat ympäristö- ja kehitysjärjestöt olivat kesällä 2012 tehneet kantelun Pöyryn toimista Mekongilla. Nilsson toivoikin tapauksen herättävän keskustelua siitä, miten keinoja valittaa suomalaisten yritysten vastuuttomasta toiminnasta voitaisiin parantaa ja kehittää.

Tilaisuuden lopuksi Eettisen kaupan puolesta ry:n toiminnanjohtaja Lotta Staffans esitteli Eetin tulevia syksyn tapahtumia ja kertoi mm. usean järjestön yhteisestä kampanjasta vero-oikeudenmukaisuuden puolesta. Kampanja käynnistyy lokakuussa ja Eetti järjestää aiheesta koulutuksia Helsingissä 28.9. sekä Oulussa 12.10.

 

Lisätietoja aiheista löydät:

Finnwatchin raportti ”Stora Enso ja ihmisoikeudet”: http://www.finnwatch.org/uutiset/106-stora-enson-intian-tehtaalta-loeyty...

Järjestöjen kantelusta Pöyryn toimista Mekong-alueella: http://vapaamekong.net

Eetti ry:n syksyn tulevia tapahtumia löydät osoitteesta: http://www.eetti.fi/event