Vad är Pro etisk handel?

Pro etisk handel rf är en medborgarorganisation som står fri från politiska ideologier och religioner, och vars ändamål är att främja rättvis och ekologiskt hållbar världshandel.

Till den mångsidiga verksamheten hör olika evenemang och jippon. Föreningen arrangerar nationella skolningar och samarbetsträffar för sina medlemmar och andra intresserade. Föreningen driver också kampanjer för ansvarsfull konsumtion genom sina andra projekt.

Pro etisk handel samarbetar med Föreningen för främjande av Rättvis handel rf, SASK (Finlands fackförbunds solidaritetscenter), Changemaker (ungdomsnätverket inom Kyrkans utlandshjälp), Finnwatch, Miljöförbundet Jordens Vänner, Luonto-Liitto, Servicefacket PAM, TEAM Industribranschernas fackförbund, Fackförbundet Pro, Marthaförbund, De Ungas Akademi och Servicecentralen för utvecklingssamarbete Kepa.